Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Bli-kjent-aktiviteter fra Strinda videregående

Hvordan kan elevene raskt bli kjent med hverandre? På Strinda videregående har de samlet flere bli-kjent-aktiviteter som klassen kan bruke i starten av et nytt skoleår.
Ungdommer står i sirkel og holder oppe et fargerikt seil.
Åpne bilde i et nytt vindu

I en ny klasse er det viktig at elevene raskt blir kjent med hverandre. Det øker trivselen blant elevene og er med på å skape et godt klassemiljø. Her finner du noen ulike aktiviteter som klassen kan gjøre sammen i starten av et nytt skoleår.

Intervju

To og to elever intervjuer hverandre. De stiller hverandre spørsmål som kan være fint å vite om den andre. Etterpå presenterer de den andre for resten av klassen. «Dette er Sara, hun liker å danse,» osv.

Speeddating

Elevene sitter ovenfor hverandre to og to og får en gitt tid (f.eks 3–5 min) til å snakke samme og til å prøve å bli kjent. Etter at tiden er ute varsler læreren/en klokke om at de skal bytte. Elevene rullerer slik at alle til slutt har pratet med alle. Noen elever kan trenge noen forslag til spørsmål de kan stille.

Forslag til spørsmål elevene kan stille hverandre
  1. Hva heter du?
  2. Hvorfor valgte du (den linjen de har kommet inn på)?
  3. Beskriv deg selv med 3 ord.
  4. Hva synes du om denne skolen så langt?
  5. Hva liker du å gjøre på fritiden?
  6. Hva ville du bli da du var liten?
  7. Hvordan ser du for deg framtiden din om 10 år?
  8. Hvis du vant 1 million kroner, hva ville du brukt dem på?
  9. Har du noe dyr?
  10. Spiller du Candy Crush? Eller 2048? Hva er rekorden din?

Elevene sitter i ring. En starter med å si navnet sitt, nestemann sier navnet på elev nr. 1 og sitt eget, nestemann sier navnet på nr. 1 og 2. og sitt eget, også videre til alle i ringen er nevnt av sistemann.

Elevene sier navnet sitt etter tur og sier samtidig et ord på samme forbokstav som navnet, som beskriver personen. F.eks. Laila Lattermild, Julie Jovial, osv.

Plassering i rommet

Elevene står i rommet og skal plassere seg fysisk på rekke etter fornavn i alfabetisk rekkefølge. Elevene må prate sammen og kommunisere, samtidig som de får rørt seg litt fysisk. Denne leken kan gjøres i flere varianter, og ta gjerne flere etter hverandre når elevene har forstått konseptet. Andre kriterier kan være å plassere seg på rekke etter fødselsdato, fargen på klær plassert i regnbuefarger, postnummer, m.m.

Plassering rundt skolen

Læreren markerer i rommet hvor skolen ligger. Elevene må snakke sammen om hvor de bor geografisk, og skal plassere seg rundt «Skolepunktet» etter dette.

Sheriff

En elev er sheriff og står i midten, de andre elevene står i en ring rundt. Når sheriffen sikter på en i sirkelen og sier pang, skal den som blir siktet på, dukke umiddelbart. Hvis han eller hun ikke dukker raskt, er personen skutt (ute) og går ut av ringen.

Med en gang en person dukker, snur de som står nærmest på hver side seg mot hverandre og sier pang. Den som var raskest blir stående, den andre er ute. Slik fortsetter det til bare to er igjen.

De to siste stiller seg rygg mot rygg. Sheriffen sier så et tall, og duellantene skal reagere i samsvar med dette. Hvis tallet IKKE har 2 i seg, går de et skritt fra hverandre. Hvis tallet har 2 i seg, skal de snu seg raskest mulig, peke og si pang. Vinneren, som er raskest, blir ny sheriff.

Hoppe slengtau


To elever sveiver et langtau. De andre skal forsøke å få flest mulig til å hoppe samtidig og få til høyest antall hopp om gangen, eventuelt hoppe lengst i tid. Denne øvelsene krever en del av elevene og er kanskje ikke egnet for alle så tidlig på året.

Elever og lærere står med tente lys.
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-SASkrevet av Rannveig Odnes.
Sist faglig oppdatert 25.03.2020

Læringsressurser

Skolestart