Hopp til innhold

Verktøykassa – for lærere

Hva vil det si å arbeide utforskende? Hvordan kan du lære bedre? Hva skal til for å få gruppearbeid til å fungere? I Verktøykassa finner både elever og lærere ressurser som er aktuelle for alle fag, og som støtter opp under læringsarbeid og utvikling av kunnskap, ferdigheter og forståelse.

Press og stress

Som ung opplever du press fra både lærere, foreldre og venner, men ofte er det de forventningene du har til deg selv som skaper mest stress. Her får du noen tips til hvordan du kan møte press og stress i hverdagen.

Læringsressurser

Press og stress

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter