Hopp til innhold

Fagstoff

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur hvert år. Kunst- og kulturopplevelsene kan gi elevene nye erfaringer og perspektiver som er en del av utviklingen deres.

Et besøk utenfra skaper variasjon i skolehverdagen. Ta med elevene inn i kulturopplevelser som får dem til å undres, stille spørsmål og kanskje også bli litt provosert.

Hvordan er DKS organisert?

DKS er et samarbeidsprosjekt mellom kultursektoren og opplæringssektoren på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Samarbeidet omfatter alle grunnskoler og videregående skoler i Norge. Skolen har ansvar for det pedagogiske opplegget for elevene, mens kultursektoren har ansvaret for kulturinnholdet.

DKS: Les mer om hva DKS er

DKS og læreplanverket

DKS-tilbudene gir skolene en mulighet til å jobbe med læreplanverket i sin helhet. Alle produksjoner har koblinger til læreplanverket, både til overordnet del og til læreplanene.

UDIR: Les mer om forankring av DKS i skolen

Silhuett av sanger på en scene med publikum foran. Scenelysene er røde, lilla og blå. Foto.

Hvordan bruke DKS-opplevelsene i skolen?

Kunst og kultur gir gode muligheter for elever og lærere til å jobbe med ulike emner og problemstillinger i og på tvers av fag. Skolen har et ansvar for å legge til rette for at elevene får gode kunst- og kulturopplevelser, og et godt faglig utbytte av DKS-besøket.

DKS: Les mer om hvordan du som lærer kan bruke kunst og kultur på tvers av fag i opplæringen

Få mest mulig ut av DKS-besøket

Ved å tenke godt gjennom hvilke produksjoner som egner seg for skolen, planlegge og forberede både lærere og elever godt, vil dere få best utbytte av besøket. Her er tips til hvordan dere kan gå fram:

Filer

Skuespiller kledd ut som viking holder en opplyst hodeskalle i hånden. Foto.

Om kunst- og kulturuttrykkene

DKS der du holder til

Du finner egne nettsider for DKS-tilbudene i hvert fylke, der du også kan finne læringsressurser knyttet til de enkelte produksjonene. Ressursene hjelper deg å se hva i overordnet del og i læreplanene som er relevant for den aktuelle produksjonen. Forarbeid og etterarbeid i forbindelse med et DKS-besøk vil styrke det faglige utbyttet.

Lenker til DKS i fylkene

Agder

Innlandet

Nordland

Oslo

Rogaland

Troms og Finnmark

Trøndelag

Vestfold og Telemark

Møre og Romsdal

Vestland

Viken

CC BY-SASkrevet av Kulturtanken 2022.
Sist faglig oppdatert 26.09.2022

Læringsressurser

Den kulturelle skolesekken