Hopp til innhold

Fagstoff

Snakk om litteraturopplevelser

Her får du forslag til spørsmål som kan gi gode refleksjoner i forkant og i etterkant av en litteraturopplevelse. Plukk ut de spørsmålene som passer til den gruppa du har, og det dere skal oppleve.
Mann med bøylemikrofon leser fra ei bok. Foto.

Hva er kunst?

Det kan være både interessant og nyttig å la elevene diskutere mer overordnede spørsmål som "Hva er kunst?" før de skal møte en bestemt produksjon i Den kulturelle skolesekken. Du finner forslag til hva de kan diskutere i artikkelen "Refleksjonsspørsmål til kunstopplevelser". Plukk det du mener er relevant å gå i dybden på, før dere går over til å snakke om litteratur.

Før litteraturopplevelsen

 1. Hvilke forventninger har du til å møte en forfatter?

 2. Hvilke forventninger tror du forfatteren har til å møte deg?

 3. Hvorfor tror du forfatteren ønsker at du skal høre om eller lese denne boka?

 4. På hvilke måter kan et forfattermøte påvirke hvordan du oppfatter ei bok?

 5. Forfattere uttrykker seg gjennom bøker. Hvordan uttrykker du deg best?

 6. Hva tror du er viktig for forfattere å tenke på når de planlegger ei bok?

 7. På hvilke måter kan en forfatters erfaringer og bakgrunn påvirke det hen skriver om?

 8. På hvilke måter kan et forfattermøte endre hvordan du tenker om litteratur?

 9. På hvilke måter kan det å snakke om ei bok gjøre den bedre eller mer interessant for deg?

 10. På hvilke måter kan bøker eller forfattermøter inspirere deg og gi deg idéer til egen skriving?

 11. Kan ord og bilder fortelle det samme? Hvorfor / hvorfor ikke?

 12. Hva slags historier liker du eller liker du ikke å lese, og hvorfor?

 13. Er det noen temaer eller budskap det ikke bør skrives om, i så fall hvilke og hvorfor?

 14. Hvilke temaer eller budskap synes du det er viktig at det skrives om, og hvorfor?

 15. Er det noen historier som ikke kan fortelles i bøker, i så fall hvilke og hvorfor?

 16. På hvilke måter kan du bruke det du leser, til å forstå verden rundt deg bedre?

 17. På hvilke måter kan skjønnlitteratur hjelpe deg med å utvikle din forståelse for mennesker, steder og kulturer?

 18. På hvilke måter kan du påvirkes av bøker og bruke det du leser, i ditt eget liv?

 19. Hvilke gode grunner er det for å lese skjønnlitterære bøker?

 20. Hvordan kan du bruke skjønnlitteratur for å utvikle din egen fantasi og kreativitet?

 21. Hvilke kriterier bruker du for å vurdere om ei bok er god eller dårlig?

 22. Hva slags bok vil du anbefale til en venn, og hvorfor?

 23. Lesing av bøker kan utløse ulike følelser. Er det viktig at bøker gjør det? Begrunn.

 24. På hvilke måter kan ei bok være bra selv om den gir deg en dårlig følelse?

 25. På hvilke måter kan opplevelsen av ei bok forandre seg over tid?

 26. Hvilke bokkarakterer kan du kjenne deg mest igjen i, og hvorfor?

 27. På hvilke måter kan du lære noe fra karakterers handlinger og valg i bøker?

Etter litteraturopplevelsen

 1. Var det noe ved boka eller forfattermøtet som inspirerte deg eller påvirket deg? Hva og hvorfor?

 2. Var det noe forfatteren fortalte eller leste om som kan kobles til dine egne opplevelser eller erfaringer, i så fall hva?

 3. Hva var det mest interessante du fikk vite om forfatteren?

 4. Hva var det mest interessante du fikk vite om det å skrive ei bok?

 5. Hvilke råd ville du ha gitt forfatteren for hens neste bok, og hvorfor?

 6. Hva skulle du ønske at forfatteren hadde inkludert, utelatt eller endret i boka, og hvorfor?

 7. Hva var det mest interessante spørsmålet du eller noen andre stilte forfatteren, og hvorfor?

 8. Hvilke spørsmål ville du ha stilt forfatteren hvis du fikk en ny mulighet?

 9. På hvilke måter kan du bruke det du hørte om i forfattermøtet, i ditt eget liv?

 10. Hva var det viktigste temaet eller budskapet i boka, og på hvilke måter kan det være relevant for deg eller andre på din alder?

 11. Hvilke egenskaper synes du det er viktig at en god bokkarakter har, og hvorfor?

 12. Hvordan kan du relatere deg til karakterene i boka, og hva kan du lære av erfaringene deres?

 13. Hvilken karakter i boka liker du best/dårligst, og hvorfor?

 14. Hvilke deler av boka likte du best/dårligst, og hvorfor?

 15. Hva ville du ha endret i boka, og hvorfor?

 16. Hvilke ting i boka syntes du var utfordrende eller vanskelig å forstå, og hvorfor?

 17. Hvilken betydning kan det ha å kjenne seg igjen i karakterer eller hendelser i ei bok?

 18. Hva tror du var hovedbudskapet i boka?

CC BY-SASkrevet av Kulturtanken.
Sist faglig oppdatert 21.02.2024

Læringsressurser

Den kulturelle skolesekken