Hopp til innhold

Fagstoff

Hva er læringsdesign?

Hvordan planlegger du egen undervisning? Læringsdesign er et nytt uttrykk og handler om planlegging av læring. Uttrykket dekker blant annet lærerens endrede rolle i skolen som følge av at digitale teknologier er blitt sentrale i læringsarbeidet.
Personer som samarbeider, nærbilde av hender over et bord med post-it-lapper og kaffekopper. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Læring skjer gjennom de aktivitetene elevene gjennomfører, ikke hva lærerne gjør. (Amdam & Nøstrud, 2017)

Å forberede egen undervisning, læringsmateriell, aktiviteter og vurdering er noe vi lærere alltid har gjort. Læringsdesign er blitt vanligere som verktøy og metode for planlegging og utforming av undervisning og læringsaktiviteter (Hagelia, 2018). Forskere har også fått interesse for læringsdesign.

Tenk over

  • Hvordan planlegger du egen undervisning?
  • I hvilken grad er planleggingen basert på egen praktisk erfaring, og i hvilken grad er den basert på forskning og teori?
  • I hvilken grad tar du i din planlegging hensyn til hvorfor og i hvilken grad dette bidrar til dine elevers læringsutbytte?

Som lærere ønsker vi at elevene våre skal lære best mulig. Samtidig er det et tankekors at det er praktisk erfaring som i stor grad styrer vår praktisering av yrket og i mindre grad forskning og teori (Kvernbekk, 2003).

Hagelia (2018) hevder at vi i stor grad planlegger egen undervisning nærmest på autopilot og at mange av oss i liten grad tar hensyn til hvorfor og i hvilken grad dette bidrar til våre elevers læringsutbytte.

I hvilken grad er du enig i Hagelias påstand?

Læringsdesign gir oss perspektiv på tillagte vaner

Læringsdesign hjelper oss med å få et perspektiv på tillagte vaner og støtter vår planlegging av undervisning. Med andre ord fokuserer læringsdesign på planlegging, utforming og gjennomføring av læreprosesser som dessuten også kan involvere teknologi. Målet er at elevene skal oppnå best mulig læringsutbytte. Et læringsdesign kan også gjenbrukes og være utgangspunkt i nye design.

Harman (2016) definerer læringsdesign slik:

Læringsdesign refererer til aktiviteter som søker å beskrive, forstå, støtte og guide pedagogisk praksis og prosesser. Det handler om å støtte lærere i å håndtere og respondere på nye perspektiv, ny pedagogikk eller praksis, samt, i større eller mindre grad, å ta i bruk ny teknologi. Læringsdesign har som mål å øke refleksjon, stimulere til endring og bedret kommunikasjon ved å fokusere på ulike representasjonsformer.

Hvorfor økt fokus på læringsdesign?

Hagelia (2018) peker på tre grunner til at det er økt fokus på læringsdesign.

  1. Vi har fått ny kunnskap om hvordan vi mennesker lærer.
  2. Det er nå et mangfold av digitale ressurser for læring og ulike teknologier som kan støtte opp om elevenes læring. Dette gjør at vi lærere og elever trenger veiledning i å finne relevante digitale verktøy og ressurser og hjelp til å forstå hvordan vi skal ta dem i bruk.
  3. Ved å gjøre designprosessen klar og tydelig, vil vi lærere bli mer bevisste på egen praksis. Designprosessen kan lettere deles med andre, og god praksis kan overføres.

Tenk over

Hvilken refleksjoner gjør du deg over de tre punktene over?

Kilder

Amdam, S. H. & Nøstrud, T. F. (2017). Leksjon fra DKL111: Fag, pedagogikk og fagdidaktikk – Læringsdesign og leiing av læringsprosessar. Høgskulen i Volda.

Hagelia, M. (2018). Hva er egentlig læringsdesign? Hentet 03. mars 2020 fra https://dataskole.wordpress.com/2018/01/26/hva-er-egentlig-laeringsdesign/#_ftn5

Harman, J. (2016). Læringsdesign for framtidas læringsarbeid. Volda.

Kvernbekk, T. (2003). On identifying narratives. Studies in Philosophy and Education, 22, 267–279. https://doi.org/10.1023/A:1022869204722

CC BY-SASkrevet av Jan-Arve Overland.
Sist faglig oppdatert 03.03.2020

Læringsressurser

Planlegg læring