Hopp til innhold

Veiledning

Bruk filmer fra Filmbib

Norske kortfilmer og dokumentarer er gjort tilgjengelig for undervisningsformål av NFI (Norsk filminstitutt). Med nasjonalt lånekort får du tilgang til hele filmtjenesten Filmbib. NDLA har plukket ut filmer og laget oppgaver til spesielt utvalgte filmer.

Forsiden til filmtjenesten Filmbib. Mange filmplakater er listet opp på rad og rekke. Skjermbilde.

Filmene på Filmbib er rettighetsklarert for bruk i undervisning. De kan fritt vises og brukes i klasserommet.

Bruk filmer fra Filmbib i undervisningen

NDLA samarbeider med Norsk filminstitutt (NFI) om å velge ut filmer fra Filmbib som er særlig relevante i ulike fag og for arbeid med tverrfaglige emner. Det er i mange tilfeller også laget oppgaver til filmene. Filmene gir opplevelser, og oppgavene fungerer som utgangspunkt for samtaler, diskusjoner og refleksjoner rundt ulike problemstillinger.

Hva er Filmbib?

Filmbib er bibliotekenes strømmetjeneste for norske kortfilmer og dokumentarfilmer. Tjenesten er fritt tilgjengelig for alle med nasjonalt lånekort. Filmene er rettighetsklarert for privat bruk og til klasseromsundervisning.

To ganger årlig blir det kjøpt inn nye filmer til Filmbib. Filmene i tjenesten er tilgjengelig i fem år fra publiseringsdato. Ordningen er nasjonal og administrert av Norsk filminstitutt på oppdrag fra Kulturdepartementet.

Slik logger du inn på Filmbib

For å se filmene i Filmbib må du logge deg inn med lånekortnummeret ditt, som du finner på det nasjonale lånekortet ditt. Nummeret består av bokstaven N og ni tall. Du trenger også den firesifrede PIN-koden som er knyttet til kortet, for å logge inn på Filmbib.

Mangler du nasjonalt lånekort, kontakter du biblioteket eller bestiller det digitalt hos Nasjonalbiblioteket. Her kan du også endre PIN-koden din dersom du har glemt den.

Nasjonalbiblioteket: Nasjonalt lånekort

Sist faglig oppdatert 28.01.2023
Skrevet av Berit Andersen
Rettighetshaver: Norsk filminstitutt

Læringsressurser

Planlegg læring

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter