Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Formålet med en læringssti er å organisere læringsprosessen innen et emne på en strukturert og oversiktlig måte som gir god læring.

En læringssti vekker elevens forkunnskaper og tar eleven med gjennom ulike læringsaktiviteter. Konkrete læringsmål forteller hva eleven skal kjenne til, kunne utføre og forstå når læringsøkten er gjennomført.

 

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • forstå grunntanken i den pedagogiske oppbyggingen av en læringssti som publiseres på NDLA
  • vite at baklengs planlegging dreier seg om å skape tett sammenheng mellom læringsmål, læringsaktiviteter og evaluering av læring
  • kunne planlegge innhold og progresjon i en egen læringssti