Hopp til innhold

Veiledning

Undersøk læringsstier

En læringssti tilhører et emne i et fag og er knyttet opp mot spesifikke kompetansemål i læreplanen i faget. Fagstoff og læringsaktiviteter blir organisert i en pedagogisk planlagt rekkefølge, slik at eleven skal få en god læringsprosess.

Reflekter og diskuter

  • Hvordan støtter NDLAs læringsstier læringsprosessen til elevene?

  • Hva mener du er en pedagogisk god rekkefølge for organisering av læringsressurser?

Læringstiene er laget for å kunne tilpasses ulike grupper og lærerkompetanser.

  • Finn en læringsti i ditt fag og tilpass til en av dine grupper.

Undersøk stiene

Mann som ser gjennom et forstørrelsesglass. Foto.

Undersøk nærmere noen av læringssti-eksemplene!

Læringsti: Bevegelse og enhet i grafisk design

Læringsti: Betongarbeid

Læringsti: Jakten på demokratiets vugge

Læringssti: Utforsk samisk språk i Norge


Sist faglig oppdatert 29.03.2017
Skrevet av Albertine Aaberge

Læringsressurser

Planlegg læring

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter