Hopp til innhold

Oppgave

Hva er god service?

I denne oppgaven skal du reflektere over hva som kjennetegner god service, og vise at du kan skille mellom ulike typer service.

LK20
Servicemedarbeider med uniform på flyplass. Hun smiler til en passasjer med trillekoffert. Foto.

Oppgaver

  1. Hva mener du kjennetegner god service?

  2. Tenk deg at du skal kjøpe deg en ny sykkel. Hva vil være av betydning for serviceopplevelsen ved kjøp av ny sykkel?

  3. Hvorfor er service viktig? Begrunn svaret.

  4. Det finnes ulike typer av service. Gjør rede for de ulike typene.

  5. Tenk deg at du skal på en ferietur til Mallorca. Vurder og gi eksempler på hvordan de ulike typene av service vil kunne gjøre seg gjeldende i denne sammenhengen.

Sist oppdatert 03.11.2020
Skrevet av Elisabeth Thoresen Olseng

Læringsressurser

Servicerollen og omdømme