Hopp til innhold

Oppgave

Å være profesjonell

Har du tenkt over hva det vil si å være profesjonell? I kortfilmen nedenfor kan du høre flere tanker om hva det kan bety. Er du enig i alle utsagnene?

LK20

Diskusjonsoppgave i grupper

  1. Se gjennom filmen. Hvilke egenskaper blir nevnt som kjennetegn på profesjonalitet?
  2. Diskuter hva dere synes er egenskapene til noen som er profesjonell. Kommer dere på andre ting enn det som er nevnt i filmen?
  3. Diskuter hva profesjonalitet er for serviceyrker. Er det forskjell på hva som er viktig for en kontormedarbeider og en vekter?
  4. Lag en ordsky basert på ordene dere mener kjennetegner profesjonalitet for minst to ulike serviceyrker. Disse kan gjerne skrives ut og henges opp i klasserommet med yrkestittelen som overskrift. Tips til verktøy finner du i boksen under.

Lenker til digitale verktøy for ordskyer:

WordArt

WordClouds

WordItOut

Sist oppdatert 30.11.2020
Skrevet av Anki Olsen

Læringsressurser

Servicerollen og omdømme