Hopp til innhold

Oppgave

God service?

I denne oppgaven skal du reflektere over hva som kjennetegner god service og servicemedarbeiderens rolle.

LK20
Smilende kundebehandler som sitter foran en PC og tar imot henvendelser fra kunder. Foto.

Oppgaver

  1. Hva mener du kjennetegner god service?

  2. Ta utgangspunkt i praksisbedriften din eller en annen bedrift du har god kjennskap til. Drøft servicemedarbeiderens rolle og hvilken betydning personalet har for serviceopplevelsen.

  3. Det finnes ulike typer av service. Gjør rede for de ulike typene, og vis gjerne til eksempler på de ulike typene av service med utgangspunkt i praksisbedriften din eller en annen bedrift du har god kjennskap til.

  4. Hvorfor er service så viktig, tror du? Begrunn svaret.

  5. Har du noen gang opplevd dårlig service? Hva skjedde?
    Det sies at det skal ti gode serviceopplevelser til for å veie opp for én dårlig. Hva tenker du om det?

  6. Drøft påstanden: "Servicemedarbeidere er bedrifters viktigste ressurs."

Sist oppdatert 17.06.2021
Skrevet av Elisabeth Thoresen Olseng

Læringsressurser

Servicerollen og omdømme