Hopp til innhold

Fagstoff

Kommunikasjon med kunder og kollegaer

For en servicemedarbeider er kommunikasjon med kunder og kollegaer en viktig del av jobben. Kommunikasjon er komplekst, og det er mye du må være bevisst på. Husk at du skal være den profesjonelle parten i kommunikasjonsprosessen.
En kvinne sitter ved en laptop, en mann sitter ved siden av. Begge ser mot en tredje person som nærmer seg. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

For de fleste av oss er daglig kommunikasjon så innøvd at vi ikke tenker over hvor komplekst det er å snakke med et annet menneske. Mye er felles, uavhengig av hvem som kommuniserer, og hvorfor. Men spesielle situasjoner, roller, språk og aktører kan gjøre at kommunikasjonen må tilpasses, og at vi må tenke mer aktivt gjennom hvordan vi kommuniserer. Kontakt med kunder og kollegaer er et eksempel på dette.

Forskjellen mellom kunder og kollegaer

Kunde og kollega er to forskjellige roller. Når vi som ansatte servicemedarbeidere møter andre mennesker, er det viktig at vi tar hensyn til forventningene som følger med rollen.

En kunde defineres ofte som en ekstern person (eller bedrift) som kjøper en vare eller tjeneste hos en annen person eller bedrift. Det eksisterer et kundeforhold, og kunden har forventninger til kvaliteten på varen og servicen.

Forventninger

Kunder og kollegaer har forventninger når de tar kontakt med oss som servicemedarbeidere. De forventer å bli møtt på en profesjonell måte som er tilpasset situasjonen. De forventer å bli sett og snakket til på en måte de forstår. De vil bli tatt på alvor og få hjelp innen rimelig tid.

Som servicemedarbeider forventer vi at ekspertisen vår blir anerkjent. Vi ønsker ikke å bli forbigått eller bli behandlet på en nedlatende eller urettferdig måte.

Fem mennesker står sammen i en gruppe og samtaler med hverandre. Ansiktene er ute av fokus. I forgrunnen av bildet er det tegnet inn en vektskål som illustrerer rett og galt. Foto.

Dette er bare noen av forventningene som eksisterer i møtet mellom servicemedarbeideren og andre mennesker. I en ideell verden vil begge parter i kommunikasjonen bidra for å møte forventningene til den andre parten. Dessverre oppstår det jevnlig situasjoner hvor dette ikke skjer.

Rollene skaper ubalanse i kommunikasjonen

I vanlig kommunikasjon mellom kolleger, familiemedlemmer eller venner er det underforstått at begge parter har likt ansvar for å sikre at kommunikasjonen er god, og at partenes forventninger og grenser blir ivaretatt.

I en servicesituasjon, for eksempel i møte med kunder eller når du skal hjelpe en kollega, er balansen skiftet mer mot at den som yter servicen, skal sikre at kunden eller kollegaen får forventningene oppfylt gjennom en god opplevelse.

En liten jente med lyst hår sitter med armene i kors ved et middagsbord og ser sint ut. Foto.

Hvis en kunde har hatt dårlige opplevelser ved tidligere kontakt, er forventningene deres ofte farget av det. Det kan gi seg utslag i at de forventer problemer, og at de derfor viser irritasjon. De er innstilt på å måtte krangle, fordi de forventer å ikke bli hørt eller tatt på alvor.

I vår rolle som servicemedarbeidere plikter vi å hjelpe kunden likevel, også om atferden til kunden går på bekostning av våre forventninger og grenser.

Begrepet "kunden har alltid rett" er et godt eksempel på dette. Kunden har selvsagt ikke alltid rett, men det er viktig å ta hensyn til hvordan kunden oppfatter situasjonen, og til kundens behov for å bli tatt på alvor og trodd.

Vår rolle som servicemedarbeider innebærer at vi representerer bedriften vi arbeider for. Vi skal være den profesjonelle parten, og hvis våre grenser blir tøyd, må vi huske at vi ikke er der som privatperson.

Sinne og irritasjon vi mottar, er rettet mot vår rolle og ikke mot oss personlig. Det betyr ikke at vi skal akseptere hva som helst. Følg interne standarder, forsøk å roe ned og avslutte interaksjonen, og søk oppfølging hos nærmeste ledelse hvis en kunde går for langt.

CC BY-SASkrevet av Tron Bårdgård.
Sist faglig oppdatert 10.06.2021

Læringsressurser

Servicerollen og omdømme