Hopp til innhold

Kommunikasjon og kultur 3

Kulturell identitet

Vi uttrykker vår personlige og kulturelle identitet gjennom tekst og andre kulturuttrykk. Emnet kulturell identitet handler om kultur og kulturuttrykk, identitet og nasjonale og globale perspektiver på kulturers virkelighetsforståelse i tekst.

Kulturuttrykk og identitet

Hva er et kulturuttrykk, og hvilken rolle har kulturuttrykkene i konstruksjon og representasjon av personlig og kulturell identitet? I dette emnet ser vi på sammenhengen mellom kulturuttrykk og identitet gjennom perspektiver som tradisjon, klasse og kjønn.

Læringsressurser

Kulturuttrykk og identitet