Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Si meninga di med garn!

Hvordan kan dere vise engasjement gjennom tekstiler? Garnbombing og geriljabroderi har blitt internasjonale fenomener. Begge begrepene gir assosiasjoner til å gå til krig mot noe. Velg en sak dere brenner for, finn fram synål, heklenål eller strikkepinner og samarbeid om å formidle et budskap.
En tanks er dekka av hekla og strikka tekstil. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 1: Garnbombing og geriljabroderi som fenomener

 1. Søk på "garnbombing", "strikkegraffitti" eller "yarnbombing" og på "geriljabroderi" eller "agressive broderier".

  Finn ut

 • hva garnbombing og geriljabroderier er

 • hvordan garnbombing har blitt brukt som gatekunst

 • hvordan garnbombing og geriljabroderi brukes til å formidle ulike budskap

Broderi med teksten: "Save the Artic, not the oil companies!". Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
 1. Oppsummer hva garnbombing og geriljabroderi er sammen med en medelev. Bli enige om et godt eksempel som dere vil vise til resten av klassen.

  • Hvordan tolker dere budskapet i eksemplet dere har valgt?

  • Beskriv hvordan garnbombing kan være en tekst.

  • Hvordan fungerer et geriljaborderi som en sammensatt tekst?

Tekstil og tekst

Begrepet "tekstil" har samme opphav som "tekst". Begge begrepene stammer fra det latinske ordet textilis. Det betyr noe som er vevd eller fletta sammen.

I et utvida tekstbegrep trenger ikke en tekst bestå av ord. Tekstiler kan også formidle et budskap.

Geriljabroderi med teksten Faen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 2: Finn en sak som engasjerer klassen

 1. Bli enige om en sak som engasjerer klassen.

 2. Hvordan kan dere uttrykke et budskap om denne saken gjennom tekstile teknikker?

  Ha ei felles idémyldring i klassen. Her kan dere for eksempel la alle skrive ned ulike idéer på gule lapper og plassere dem inn i et felles tankekart.

Del 3: Gruppearbeid

Velg en idé som gruppa vil jobbe videre med og diskuter hvordan dere vil formidle budskapet gjennom tekstiler. Vil dere bruke garnbombing eller geriljabrodering?

Hvordan kan dere bruke verbaltekst, farger og symboler til å framheve budskapet deres?

Broderings- og masketeknikk

Broderi

Det fins mange ulike typer sting og broderingsteknikker. Til geriljabroderi blir korssting og kontur- eller stilkesting mye brukt.

Masketeknikk

Ei maske er ei garnløkke. Vi har lange tradisjoner på å bruke masker til å lage tekstiler. De mest vanlige teknikkene er strikking og hekling. I garnbombing brukes teknikkene på nye måter.

Se filmen under og la dere inspirere av hvordan ei gruppe samarbeider om et garnbombingsprosjekt.

 1. Velg en teknikk, finn en instruksjonsvideo på nettet og lag en prøvelapp.

 2. Bli enige på gruppa om hvilket format dere vil jobbe i. Planlegg hvordan dere vil sette sammen alle bidragene til et felles uttrykk.

 3. Gjennomfør garnbombinga eller lag geriljabroderiet!
  Ta bilder av det ferdige uttrykket.

Diskuter i klassen

Se på det ferdige resultatet sammen. Aktuelle spørsmål å ta opp kan være:

 • Hvorfor brukes begrepene garnbombing og geriljabroderi, som kan gi assosiasjoner til krig?

 • Hvordan har dere uttrykt egne meninger gjennom tekstiler?

 • Hvordan har dere jobba med å utvikle en idé i fellesskap?

 • Hvordan fungerer uttrykket som en sammensatt tekst?

 • Hvilke dilemma kan oppstå hvis dere plasserer arbeid i det offentlige rom?

 • Hvordan fungerer tekstil som et medium for å uttrykke meninger? Sammenlikn gjerne med et debattinnlegg.

Modell som viser forholdet mellom avsender, melding, mottaker og kontekst. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Inger Gilje Sporaland og Marthe Moe.
Sist faglig oppdatert 22.02.2022

Læringsressurser

Kulturuttrykk og identitet