Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Kulturuttrykk og identitet (analyse)

Velg et kulturuttrykk og analyser og reflekter over hvordan uttrykket kan bidra til å konstruere og forme identitet.
Broderi med teksten "faen" mellom to roser. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave

Ulike kulturuttrykk skaper og uttrykker identitet. De kan bidra til å forme hvordan vi ser på oss selv og andre, og kan definere hvem som er innenfor og utenfor et fellesskap.

 • Velg et kulturuttrykk selv og analyser hvilken rolle kulturuttrykket spiller i identitetsdannelse.

 • Kulturuttrykk kan være alt som er skapt av mennesker og er innskrevet med kulturell mening. Eksempler på kulturuttrykk som kan egne seg for en slik analyse, er tv-serier, internettmemer, reklamer, mote, tradisjonshåndverk, kunstverk, arkitektur, interiør, filmer og innhold på sosiale medier.

 • Analysen kan presenteres muntlig, skriftlig eller som en multimodal tekst.

Analysen bør inneholde

 • ei innledning der du presenterer kulturuttrykket du har valgt å analysere, og problemstillinga for oppgaven

 • en faglig presentasjon av forholdet mellom kultur og identitet

 • en beskrivelse og analyse av uttrykket med utgangspunkt i momentene i kulturkretsløp-modellen

 • ei avslutning som samler trådene fra analysen, og hvor du reflekterer over rollen uttrykket kan spille i identitetsdannelse

Bruk momentene i kulturkretsløp-modellen som utgangspunkt for analysen, og bruk ellers relevante teorier, perspektiver og begreper fra emnet Kulturuttrykk og identitet.

Finn både kilder av god kvalitet som kan gi deg grundig informasjon om kulturuttrykket og konteksten rundt, og mer subjektive kilder som sier noe om hvordan ulike mennesker opplever og bruker kulturuttrykket.

Du kan også finne mange eksempler og perspektiver på kulturuttrykk og identitet i disse to episodene av Lisenskontrolløren:

NRK: Lisenskontrolløren, "Identitet"
NRK: Lisenskontrolløren, "Kvinnen"

Tips til analyseobjekter

 • russeplagg- og effekter

 • TV-serien Ex on the beach

 • pride-flagget

 • framsidebildet på Hadja Tadjiks selvbiografi Frihet. En politisk og personlig historie

 • ryggsekken "Kånken" fra Fjällräven

 • middagshermetikken "Vilti" (tidligere "Joika")

 • operabygget i Bjørvika

 • Freia melkesjokolade

 • musikkvideoen "Bængshot" med Linda Vidala

 • musikkvideoen "I fell in love in October" med Girl in red

 • Marius-genseren

 • et broderi fra et nettsøk etter "aggressive broderier"

 • K-pop

 • statuen av Hans Egede i Nuuk på Grønland

 • russesangen "Friminutt 2020" av Soppgirobygget

 • Instagram-kontoene "Happykropp", "Utlendingmemes" eller "Samiskmeme"

 • Tesla-bilen

Relatert innhold

Kulturkretsløp-modellen hjelper deg med å få øye på alle faktorene som i samspill skaper et kulturuttrykk

CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 10.09.2021

Læringsressurser

Kulturuttrykk og identitet