Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Drakt og identitet

Se filmen om drakt og identitet, og utforsk hvordan klesdrakt kan være en viktig måte å signalisere og skape tilhørighet på.

I denne filmen forteller Camilla Rossing ved Norsk institutt for bunad og folkedrakt om bunadens historie og hvordan bunad og folkedrakt kan uttrykke tilhørighet og identitet. Vi møter også kunstner Ahmed Umar som har komponert sin egen drakt med elementer både fra den sudanske mahdist-drakten og fra norsk hallingbunad.

Før du ser filmen

  1. Hva tenker du at et plagg som bunaden representerer og signaliserer? Bruk tre minutter på å reflektere over spørsmålet, og noter stikkord.

  2. Lag en felles ordsky i klassen av stikkordene deres for å se om det er ord som går igjen. Dere kan bruke ordsky-verktøyet på ordsky.no.

Mens du ser filmen

Noter stikkord underveis om det du synes er interessant i filmen.

Etter du har sett filmen

  1. Del stikkordene dine med en medelev. Har dere merket dere det samme, eller er det ulikt?

  2. Formuler tre setninger som dere to mener oppsummerer temaet drakt og identitet slik det framstilles i filmen.

  3. Del disse med resten av klassen, og samle dem i et felles dokument.

  4. Diskuter i klassen: Hvordan vil dere nå svare på spørsmålet fra den første oppgaven: "Hva tenker du at et plagg som bunaden representerer og signaliserer?"

Bruk det du har lært

Bruk innsikter fra filmen og begreper og kunnskap om kultur og identitet til å skrive en kort tekst der du drøfter dette spørsmålet fra filmen: Er bunaden inkluderende eller ekskluderende?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 11.01.2022

Læringsressurser

Kulturuttrykk og identitet