Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Tradisjon, kulturuttrykk og identitet

Som ung og urban same har Agnete Saba følt seg usikker på sin samiske identitet. Hvilken rolle spiller kulturuttrykk når Agnete prøver å gjenfinne sin kulturelle identitet?
En rein er fanget med lasso, den bli holdt av en mann på snøskuter. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

I NRK-serien Agnete jienáda/Agnete bruker stemmen møter du artisten Agnete Saba. Se andre episode av serien og gjør oppgavene under.

NRK: Agnete jienáda/Agnete bruker stemmen: Ultrasamen versus antisamen.

Del 1. Finn fagbegreper og fagkunnskap

Finn faglige begreper eller perspektiver fra artiklene Tradisjon, kulturuttrykk og kulturarv og Teorier om kultur og identitet. Disse kan være nyttige når dere skal diskutere spørsmålene i del 2.

  1. Gå sammen i par og ta for dere en artikkel hver.

  2. Noter begreper og fagkunnskap i artikkelen du har fått tildelt, som du mener kan være relevant for å diskutere innholdet i NRK-programmet dere har sett.

  3. Del det dere har funnet, med hverandre.

  4. Lag et samarbeidsdokument i klassen, for eksempel i OneNote, der dere lager en oversikt over nyttige begreper og kunnskap fra de to fagartiklene med utgangspunkt i notatene fra par-arbeidet.

Del 2. Diskuter Agnete jienáda/Agnete bruker stemmen

Bruk begrepene og kunnskapen fra del 1 til å diskutere innholdet i Agnete jienáda/Agnete bruker stemmen.

  1. Hvordan beskriver Agnete "supersamen"? Hvordan beskriver hun sitt eget forhold til sin samiske identitet?

  2. Hvilken rolle spiller joik, kofte og språk for hvordan Agnete tenker på sin egen og andres samiske identitet?

  3. Lag en podkast eller visuell presentasjon der du beskriver tradisjoner og kulturuttrykk som er viktige for din egen kulturelle identitet. Er det sider ved din identitet som du kunne tenke deg å utvikle mer, på samme måten som Agnete gjør det i dette programmet? Kom også med eksempler på hvordan tradisjoner, språk og andre kulturuttrykk er med på å definere deg og andre, både som innenfor ("supersame") og utenfor ("antisame").

CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 01.09.2021

Læringsressurser

Kulturuttrykk og identitet