Hopp til innhold

Kommunikasjon og kultur 3

Kulturell identitet

Vi uttrykker vår personlige og kulturelle identitet gjennom tekst og andre kulturuttrykk. Emnet kulturell identitet handler om kultur og kulturuttrykk, identitet og nasjonale og globale perspektiver på kulturers virkelighetsforståelse i tekst.