Hopp til innhold

Fagstoff

Drakt som kulturuttrykk

Ahmed Umar viser i filmen om drakt og identitet hvordan klesdrakt er et kulturuttrykk som kan signalisere og skape tilhørighet.

I filmen over møter du Camilla Rossing, leder ved Norsk institutt for bunad og folkedrakt. Hun beskriver rollen bunaden har hatt som kulturuttrykk gjennom tidene, og hva den betyr i dag. Vi ser også hvordan kunstneren Ahmed Umar kombinerer elementer fra ulike kulturer i sin festdrakt.

Tenk over / diskuter

Hva sier filmen om hva bunaden kan symbolisere og signalisere?

I filmen ser du kunstneren Ahmed Umar, som har laget sin egen festdrakt. Hva tenker du at denne drakten symboliserer og signaliserer?

Klesdrakt og identitet

er en prosess som starter i det øyeblikket vi fødes inn i et fellesskap, og deretter blir vi påvirket og formet av krefter både utenfra og innenfra. Klesdrakten vår kan være en viktig måte å signalisere og skape tilhørighet på, samtidig som den kan være nyskapende, bryte med tradisjoner og både skape og gjenspeile nye måter å være på.

I tradisjonelle samfunn er identitet i større grad bestemt av slektskap og posisjon i samfunnet. I moderne samfunn handler identitet derimot ofte mer om å finne ut hvem en vil være, gjennom en livslang prosess som kan ha mange sidespor. Samtidig har vi faktorer som klasse, kjønn og etnisitet som kan forme handlingsrommet for identiteter.

Det kan føles trygt å vite at du er en del av noe større enn deg selv, et fellesskap. Samtidig har vi en trang til å være unike, kreative og frie til å definere oss selv. Kulturuttrykk kan bidra til å dekke begge disse behovene, både som tradisjon og nyskaping. Men hvor mye kan vi leke med og tilpasse kulturarv, slik at den fortsatt er relevant i vår tid og for den enkelte, uten at forbindelsen blir brutt helt?

Tenk over / diskuter

Hva slags klesdrakt bruker du når du skal pynte deg til høytidelige anledninger? Hvilke signaler vil du sende ut med det?

Samiske klesdrakter

Samiske klesdrakter sier også mye om tilhørighet og identitet. I disse to artiklene kan du lære mer om hvordan identitet kommer til uttrykk i samiske klesdrakter: Hva forteller fargene? og Fra hverdagsplagg til kulturelt kjennetegn.

CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 11.01.2022

Læringsressurser

Kulturuttrykk og identitet