Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Bourdieu på lærerrommet

Henger kultur sammen med klasse i Norge i dag? Gjør en undersøkelse på lærerrommet på skolen deres, og diskuter hva resultatene sier om identitet, kultur og klasse.
Illustrasjon med foto av en kvinnelig lærer med lang cardigan og en stor tekopp som står ved siden av et tegnet kateter og tavle hvor det står at to pluss to rundes av til fire-ish.
Åpne bilde i et nytt vindu

Se på modellen i artikkelen om sosiologen Pierre Bourdieu. Den viser at deltakerne i det sosiale rommet kan deles inn etter økonomisk og kulturell kapital. Hvor relevant er denne modellen for norske forhold i dag?

  • Lektorer i videregående er en yrkesgruppe som ifølge Bourdieu har en del kulturell kapital. Lag et spørreskjema der dere ber lærerne på skolen deres om å svare på hva de foretrekker når det gjelder politisk tilhørighet (venstre, sentrum eller høyre), drikke og sportsgrener.

  • Lag en liste over de ulike fritidssyslene og drikkene fra Bourdieus modell, slik at lærerne kan krysse av ved sine preferanser. Dere kan også ha en åpen kategori der lærerne selv legger inn drikker og sportsgrener som mangler.

  • Be læreren deres om å ta med undersøkelsen til lærerrommet og samle inn skjemaene når de er ferdig utfylt.

  • Etterpå kan dere se etter mønstre i svarene. Stemmer preferansene til norske lærere med de franske lærerne i Bourdieus undersøkelse?

  • Diskuter resultatene. Hva kan likheter eller ulikheter mellom deres undersøkelse og Bourdieus skyldes?

  • Passer noen av de to alternative teoriene som blir presentert i artikkelen om Bourdieu, bedre for å beskrive funnene deres?

  • Hva sier denne mini-undersøkelsen deres om identitet, klasse og kultur?

CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 09.09.2021

Læringsressurser

Kulturuttrykk og identitet