Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Sammenligning – bønn

Bønn finnes i mange religioner. I denne oppgaven skal dere sammenligne bønnene ut fra bønneritualer som er filmet. Hvorfor er bønn så sentralt i mange religioner?

1. Se og registrer

 1. Fordel klassen i grupper på tre eller fire.

 2. Fordel steder i filmen gruppene skal gå inn. For eksempel: Noen begynner etter 3 minutter, andre etter 8, 13, 18, 23, 28 og 33 minutter.

Individuelt

 1. Gå inn i filmen på tiden din gruppe har fått tildelt.

 2. Se fem minutter av filmen fra det punktet og beskriv det du ser og hører, og som du mener kan ha med religion å gjøre. Prøv å være så objektiv som mulig. Her skal dere så langt det går ha et utenfraperspektiv.

 • Du skal se etter: omgivelser, bekledning, lyd, kropps- og håndbevegelser og rekvisitter som brukes.

Med de andre i gruppen

 1. Gå gjennom notatene deres. Har dere sett mye av det samme? Se gjerne klippet om igjen. Oppdater egne notater.

2. Bruk det dere har funnet

 1. Hvilke religioner har dere sett? Kan dere bestemme retning(er)? Spør læreren om hjelp hvis dere står fast.

 2. Undersøk om de ulike fenomenene dere har observert, har en spesiell religiøs betydning eller begrunnelse i religionene. Velg én eller to ting per gruppemedlem.

Tips til gjennomføring:

 • Fordel oppgavene i gruppa, men hjelp hverandre underveis og etter hvert som dere blir ferdige.

 • I dette arbeidet bør dere bruke andre kilder, og lærer må kanskje veilede noe.

3. Felles i klassen

 1. Er det noe av det dere har funnet, som går igjen i flere religioner? Har de i tilfelle samme betydning?

 2. Hvorfor kan bønn være et godt utgangspunkt for å lære om andre fenomener i religionen som for eksempel lære, syn på gud(er) og etikk? Bruk eksempler fra gruppene sitt arbeid.

 3. Ninian Smart snakker om syv dimensjoner i religion. Ritualer er en av disse. Vi ser ofte at de forskjellige dimensjonene påvirker hverandre. Forklar ut fra arbeidet dere har gjort.

Relatert innhold

Videre arbeid

Sett sammen nye grupper og sammenlign rollen bønn har i minst to religioner/trosretninger.

CC BY-SASkrevet av Karen Marie Halden.
Sist faglig oppdatert 10.08.2022

Læringsressurser

Religionskunnskap