Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Utforsk hellige tekster

Hva vet du egentlig om hva som står i de mest kjente hellige tekstene? I denne oppgaven skal du utforske noen hellige tekster.
Tre personer holder fram hver sin bok. Boka til venstre har et kors på omslaget. Boka i midten har arabisk skrift og utsmykning. Boka til høyre har hebraisk skrift med bilde av en skriftrull. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Når vi leser hellige tekster, innebærer det alltid en form for tolkning. I tillegg har vi mennesker en tendens til å finne det vi leter etter.

De fleste troende vil fokusere på det de selv oppfatter som positive sider ved tekstene. En som ønsker å kritisere en religion, vil kanskje i større grad fokusere på innhold som er mer kontroversielt.

Oppgave 1. Utforsk hellige tekster

Individuell utforskning

 • Velg ut nettversjoner av religiøse tekster fra religioner dere har jobbet med.

 • Velg 2–3 relevante temaer du er nysgjerrig på og søk etter temaene i de religiøse tekstene. Husk at du kan finne noe om temaet mange steder. Se om du finner skriftsteder som kan tolkes forskjellig.

 • Bruk gjerne for å finne tips til relevante tekststeder. Søk for eksempel etter: Hva sier Bibelen/Koranen/Bhagavadgita om ...? Notér hvem som står bak sekundærkildene.

Tips

Hvis det er vanskelig å finne tema, kan du utforske noen av disse:

 • dødsstraff

 • skapelsesberetninger og følger for forståelsen av kjønn, kjønnsroller og likestilling

 • kvinnelige prester, imamer og andre ledere

 • krig

 • alkohol og andre rusmidler

 • samboerskap

Felles diskusjon

Etter undersøkelsen kan dere dele eksempler og diskutere følgende i klassen:

 1. Hvilke temaer var det vanskelig å finne noe direkte om? Hvorfor tror dere det er sånn?

 2. Ble dere overrasket over noen av funnene? Kan dette i tilfelle si noe om fordommer dere kan ha hatt til tekstene?

 3. Hva er problemet med å bruke enkelte løsrevne tekstutdrag som eneste kilde når dere skal si noe om en religion?

 4. Hvorfor kan det være viktig å forstå sammenhengen utdraget er skrevet i? Gi gjerne eksempler.

 5. Diskuter påstanden: Når vi bruker sekundære kilder, er det viktig å være bevisst på hvem som står bak.

 6. På hvilke måter kan generell kunnskap om den enkelte religionen hjelpe oss til å forstå tekstene bedre?

 7. Har dere funnet tekstutdrag som kan danne grunnlag for religiøse praksiser eller politiske avgjørelser? I tilfelle – hva forteller det oss?

Nettversjoner av hellige tekster

Jødedom og kristendom:

bibel.no: Nettbibelen

Islam:

islam.no: Søk i Koranen

Buddhismen:

Dhamma-biblioteket: Buddhas budskap (PDF)

Tekster i utvalg, ordnet etter tema. Oversatt av Kåre A. Lie.

Hinduismen:

nb.no: Bhagavadgita. Skannet utgave.

Sikhismen:

srigranth.org: Guru Granth Sahib (engelsk)

Oppgave 2. Fordommer om tekstene?

I Nederland opprettet noen et prosjekt kalt The Quran project. En person putter en bibel inn i et koranomslag og leser opp noen mindre hyggelige avsnitt fra Det gamle testamentet til tilfeldige mennesker på gaten. Flere reagerer med vantro og hevder at Bibelen er annerledes. Mange blir sjokkerte når det avsløres at det de har hørt, er fra Bibelen og ikke Koranen. Etter avsløringen sier en av de spurte at hun har gått på kristen skole, men at hun likevel ikke visste at det stod noe sånt i Bibelen.

 1. Hvordan og hvorfor tror du at slike fordommer, på godt og vondt, kan oppstå?

 2. Hva tror du hadde skjedd hvis du hadde gjort det samme, og spurt medelever om utdrag fra Bibelen?

 3. Hva sier denne fortellingen oss om hvorfor det er viktig med kildekritikk – også når det er temaer som står oss nært?

Du kan lese mer om eksperimentet i den flerkulturelle avisa Utrop:

Relatert innhold

Ekstra-oppgave: The Brick Bible

Elbe Spurling har gjennom prosjektet The Brick Bible laget en versjon av Bibelen ved hjelp av fotografier av legofigurer. Gå inn og se hvordan dette er gjort: The Brick Bible.

Reflekter over følgende:

 • Sjekk om The Brick Bible har brukt Bibelen som den er, eller om det er gjort endringer i teksten.

 • Tror du det står en troende eller ikke-troende bak prosjektene? Begrunn.

 • Delene er merket med bokstaver. Hva står de for?

 • Hva tenker du er hensikten med denne merkingen?

 • Gjør denne framstillingen noe med ditt eget syn på Bibelen?

Prosjektet er senere utvidet med starten på Mormons bok Se The Brick Book of Mormon.

CC BY-SASkrevet av Karen Marie Halden.
Sist faglig oppdatert 10.08.2022

Læringsressurser

Religionskunnskap