Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Sammenlign østlige religioner

I denne oppgaven skal du utforske ulike fellestrekk i de såkalte østlige religionene.
Utsmykning med "Livets hjul" som motiv i buddhisttempelet. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
  1. Samsara er et sentralt begrep i både hinduismen, jainismen, buddhismen og sikhismen, men hva menes med dette begrepet?

  2. Begrepet karma betyr "handlinger" og/eller "konsekvens", men det forstås litt forskjellig i ulike religioner. Forklar. (Du kan lese mer om karma på Store norske leksikon.)

  3. I de fire religionene er det enighet om at målet er å komme ut av samsara, men de har ulike veier til målet. Velg minst to av religionene hinduismen, jainismen, buddhismen og sikhismen og beskriv deres vei(er) ut av samsara.

CC BY-SASkrevet av Karen Marie Halden.
Sist faglig oppdatert 30.05.2022

Læringsressurser

Religionskunnskap