Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • kunne gjøre rede for ulike typer religion
  • kunne gjøre rede for religionenes geografiske og demografiske utbredelse i dag
  • forstå hvorfor noen av religionene i dag er dominerende