Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Religionskartet

Sett dere sammen to og to eller i små grupper. Studer kartet.

Hva forteller dette kartet om religion og livssyn i verden i dag? Legg spesielt merke til områder med striper og grensesoner mellom store verdensreligioner.

Oppsummer i plenum.

CC BY-SASkrevet av Eivind Sehested Zakariassen.
Sist faglig oppdatert 28.01.2022

Læringsressurser

Religionskunnskap