Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Definer begrepet «religion»

Formuler din egen definisjon av begrepet «religion», og diskuter denne definisjonen med andre elever i klassen.

Se filmen og jobb med oppgavene under.

 1. Bruk tre minutter på å prøve å formulere din egen definisjon av begrepet «religion».
 2. Sett dere sammen i grupper på tre til fem elever. Del definisjonene dere har laget, med hverandre, og diskuter dere fram til en felles definisjon som alle er enige i. Bruk kriteriene for en god definisjon.
 3. Skriv den definisjonen gruppa er blitt enig om, på tavla.
 4. Diskuter følgende i fellesskap:
  • Er det noen ord som går igjen? Er dette selve essensen av hva religion er?
  • Er noen av definisjonene for vide?
  • Er noen for snevre?
  • Hva ser ut til å være de største problemene knyttet til det å definere religion?
CC BY-SASkrevet av Eivind Sehested Zakariassen.
Sist faglig oppdatert 28.01.2022

Læringsressurser

Religionskunnskap