Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Vurder definisjoner av religion

Dere har nå lært om ulike religionsdefinisjoner og hvilke krav som stilles for at en definisjon skal være god. Nå er det på tide å oppsummere det dere har lært.
Monster som består av spagetti med kjøttboller som to store øyne. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Diskuter følgende i klassen:

 1. Hent fram de definisjonene dere lagde i første trinn i denne læringsstien. Er definisjonene funksjonalistiske eller substansielle?
 2. Velg en definisjon. Diskuter om denne definisjonen passer på følgende fenomener:
  • buddhisme
  • astrologi
  • human-etikk
  • nazisme
  • beliebers
 3. Hvilke av disse fem fenomenene mener dere bør kunne kalles religion?
 4. Søk etter informasjon om hva pastafarianisme er. Diskuter om pastafarianisme kan kalles en religion.
CC BY-SASkrevet av Eivind Sehested Zakariassen.
Sist faglig oppdatert 28.01.2022

Læringsressurser

Religionskunnskap