Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Diskuter religionsdefinisjoner

Les om Yuval Noah Harari sin definisjon av religion fra boka Sapiens (2015). Diskuter måten han definerer religion på med andre elever i klassen.
Foto av mann som står bak en bunke med bøker. Bøkenes tittel er "Sapiens".
Åpne bilde i et nytt vindu

Yuval Noah Harari hevder i boka Sapiens (2015) at mennesket skiller seg fra andre dyr ved at vi er i stand til å samarbeide i store grupper, samtidig som vi er tilpasningsdyktige. Årsaken er at vi kan skape en innbilt virkelighet som vi i fellesskap tror fullt og helt på, og som vi lever etter.

I denne sammenhengen mener Harari det er liten forskjell på det å tro på en tradisjonell religion som kristendommen eller hinduismen og det å tro på en statsleder, et pengesystem eller et lovverk. Han mener derfor at alle disse tingene som utgjør den kollektive innbilte virkeligheten vår, kan kalles religion.

Hvis du vil, kan se et foredrag med Harari på TED, der han forklarer sitt syn nærmere.

Diskuter følgende spørsmål i klassen:

  1. Er det nyttig å forstå religion slik Yuval Noah Harari gjør i boka Sapiens?
  2. Er Hararis bruk av begrepet religion substansiell eller funksjonalistisk?
  3. Finn argumenter for at Hararis religionsbegrep er for vidt (tar med for mye) eller for snevert (tar med for lite).
  4. I hvilke sammenhenger vil Hararis forståelse av religion fungere dårlig?
  5. Er det mulig å forstå religion uten å ta stilling til om religionens lære er sann?
CC BY-SASkrevet av Eivind Sehested Zakariassen.
Sist faglig oppdatert 22.02.2022

Læringsressurser

Religionskunnskap