Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Tolk bildet!

Dette bildet skal vise noen sentrale trekk i religionshistorien. Klarer dere å forstå hva det skal illustrere?
Tips til læreren: "Bilde fra minnet"

Denne oppgaven kan alternativt løses ved hjelp av en metode som historiedidaktiker Erik Lund har kalt "Bilde fra minnet".

Forberedelse

"Bilde fra minnet" er en tegnestafett der elevene deles i grupper på 4–5. Hver gruppe deles så inn i enere, toere og så videre. På hvert gruppebord må man ha et ark å tegne på. Læreren har bildet på sin PC, men skjuler dette for elevene foreløpig.

Stafetten

Først kommer enerne fra alle gruppene opp til kateteret. De får se bildet i cirka 30 sekunder, så får de ett minutt til å begynne til å gjenskape bildet på gruppas ark. Det er viktig at de forklarer mens de tegner, og at de instruerer nestemann som skal opp. Så kommer toerne opp og gjør det samme og fortsetter på den samme tegningen. Slik fortsetter det til alle har tegnet.

Diskusjon i gruppe

Sett av tid til at gruppene diskuterer seg imellom hva de har tegnet. De kan diskutere disse spørsmålene:

  • Hva betyr de ulike detaljene, tror dere?

  • Hva er budskapet til illustrasjonen?

Metakognisjon i plenum

Ta en runde i fellesskap der gruppene deler sin strategi under stafetten og deler hva de har funnet ut om tegningen, og hvordan de tenkte da de skulle tolke og forstå tegningen.

Vis originalbildet på storskjerm og fortsett samtalen rundt detaljene og hensikten med tegningen. Her kan man også gjerne samle inn tegningene og kåre en vinner, det vil si den som er nærmest originalen.

Kilde: Lund, E. (2006). Tren Tanken. Læringsstrategier og læringsstiler i samfunnsfag. Håndbok til
Aschehougs samfunnsfagserie for ungdomstrinnet.
Aschehoug.

Kart som viser opprinnelse og utbredelse av de store religionene. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Sett dere i grupper på 3–4 elever, og jobb med oppgavene under.

Del 1. Uten hjelpemidler

Studer illustrasjonen over. Forsøk å forstå mest mulig ved hjelp av deres egen kunnskap og gjetting. Bruk cirka 10 minutter.

  • Hva betyr de ulike detaljene, tror dere?

  • Hva er budskapet til illustrasjonen?

Del 2. Med hjelpemidler

Bruk bøker og kilder på nettet for å undersøke de tingene dere var usikre på. Endre på svarene i del 1 hvis nødvendig. Bruk cirka 10 minutter.

Del 3. I plenum

Se på illustrasjonen sammen i klassen. Del hva dere har funnet ut.

  • Er dere enige i alle detaljene?

  • Er dere enige i hva budskapet er med illustrasjonen?

  • Bildet er en forenkling av virkeligheten. Hva er forenklet? Er det noe som mangler?

CC BY-SASkrevet av Eivind Sehested Zakariassen.
Sist faglig oppdatert 15.06.2022

Læringsressurser

Religionskunnskap