Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

  • ha kjennskap til ulike typer definisjoner av religion
  • kunne vurdere styrker og svakheter ved de ulike definisjonene
  • vite hvordan du bruker en arbeidsdefinisjon i en oppgavebesvarelse