Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Podkast: Hva er religion?

I disse oppgavene skal du jobbe med temaet "Hva er religion?" ut fra en podkast der Iselin Frydenlund og Jonis Yosef snakker sammen om emnet.

Oppgave 1. Hvordan definerer du religion?

Lag din egen definisjon på begrepet "religion".

Hør podkasten og jobb med oppgave 2 eller 3 før dere oppsummerer i oppgave 4.

Jonis Josef, som har svart krøllete hår og skjegg, poserer foran et mikrofonstativ. Han smiler og ser imøtekommende ut. Foto.
Hva vet jeg?

Religion

Hva er egentlig religion? Religionsviter Iselin Frydenlund er på besøk hos Jonis Josef.

0:00
-0:00

Oppgave 2. Gjenfortell

 • Ta notater i form av nøkkelord mens du hører på podkasten.

 • Gjenfortell det du har lært til en annen i klassen.

 • Når den første er ferdig med å gjenfortelle, fyller den andre på ut fra sine notater. Her er det altså viktig å være en aktiv lytter.

Oppgave 3. Spørsmål til podkasten

 1. Frydenlund sier religionsvitere er eksperter i noe de ikke helt vet hva er, men at religion kan brukes som analytisk kategori. Hva betyr det?

 2. Hva kjennetegner substansielle definisjoner? Kom gjerne med eksempler.

 3. Hva kjennetegner funksjonalistiske (funksjonelle) definisjoner? Kom gjerne med eksempler.

 4. "Church of the Flying Spaghettimonster" regnes som en form for makt- og religionkritikk. Forklar.

 5. Hvilke andre eksempler på at definisjon av religion kan knyttes til makt, finner du i podkasten?

 6. Religion kan både være en maktfaktor og ledd i undertrykking. Forklar.

 7. Yosef og Frydenlund har henholdsvis innenfra- og utenfraperspektiv på religion. Hvordan kommer det fram?

 8. Hva mener du om utsagnene deres om hvordan kultur og religion henger sammen?

 9. "Trenger vi religion?" er et av spørsmålene Yosef stiller. Frydenlund svarer at mennesket er "meningssøkende og meningsskapende vesener". Hva tror du hun mener med det? Kan vi finne mening andre steder enn i religion?

 10. "Verdensreligioner" er et begrep det har vært vanlig å bruke. Hva er utfordringene med dette begrepet?

 11. Frydenlund har problemer med kategoriene "østlig" og "vestlig" religion. Forklar hvorfor. Hva kan være gode alternativer?

4. Oppsummering

 • Var din første definisjon substansiell eller funksjonalistisk?

 • Snakk med den som sitter ved siden av deg: Er det noe dere ville sagt er religion som definisjonene deres ikke dekker?

 • Oppdater din egen religionsdefinisjon.

Relatert innhold

Med utgangpunkt i filmen "Hail Satan?" kan vi diskutere religionsdefinisjoner, religion, politikk, menneskerettigheter og mye annet.

CC BY-SASkrevet av Karen Marie Halden.
Sist faglig oppdatert 26.04.2022

Læringsressurser

Religionskunnskap