Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Dykk i dypet på utenforskap

Hva gjør at noen havner utenfor et fellesskap, eller at de føler seg annerledes enn "alle andre"? I denne oppgaven skal du fordype deg i tekster om utenforskap.

Å fordype seg betyr ifølge ordboka "å gå til bunns" og "samle tankene sine". Når du dykker i dypet på et emne, vil du antageligvis både få mer kunnskap og forstå mer. Denne oppgava legger vekt på det norskfaglige, men i dybdelæring kan det være lurt å trekke inn kunnskap fra flere fag for å forstå temaet godt. Når du skal fordype deg i utenforskap, passer nok særlig samfunnsfaglige emner inn.

Hva er dybdelæring?

Dybdelæring innebærer at du

 • først skal avdekke hva du kan om et tema
 • deretter skal bygge opp ny kunnskap gradvis. Bruk gjerne mange ulike teksttyper: dokumentarfilmer, fiksjonsfilmer, saktekster og skjønnlitteratur
 • ser etter likheter og forskjeller mellom tekstene
 • bygger kunnskap i samspill med både medelever og læreren din: diskuter, vurder og lytt!
 • analyserer og reflekterer over tekstene du bruker underveis
 • også reflekterer over egen læring underveis og mot slutten av prosessen. Kan noe av det du har lært overføres på andre tema eller brukes i andre sammenhenger?

Anbefalinger

Mange av tekstene vi tipser deg om under, er utdrag fra bøker. Om du virkelig vil gå i dybden, bør du lese ei heil bok. Les gjennom utdragene og finn ut hvilket/hvilke utdrag du synes er mest interessant(e). Gå deretter på biblioteket og lån boka.

Et godt tips i startfasen er å lage ei problemstilling du ønsker å finne svar på. Skriv gjerne ned noen spørsmål du lurer på helt i starten. Etter hvert kan du forme disse spørsmålene til ei problemstilling. Ikke vær redd for å endre formuleringa i problemstillinga underveis. Husk at problemstillinger er dynamiske!

Tema: Utenforskap blant unge med innvandrerforeldre

Hvordan er det å vokse opp med et bein i to ulike kulturer? Mange av tekstene under viser at innvandrere og norskfødte barn av innvandrere opplever utenforskap og rasisme. I verste fall kan utenforskapet være en årsak til radikalisering.

Utdrag

Les!

Se!

Lytt!

Tante Ulrikkes vei av Zeshan Shakar. Stikkord: Utenforskap, oppvekst og "de andres blikk". (Roman).

Eg snakkar om det heile tida av Camara Lundestad Joof. Stikkord: Rasisme og å ikke se "norsk" ut. (Selvbiografi).

"Brorskap og enhet" fra Third culture kids, en antologi. Stikkord: Å vokse opp mellom kulturer. (Sakprosa).

Dette livet eller det neste av Demian Vitanza. Stikkord: Å ikke passe inn og radikalisering. (Roman).

To søstre av Åsne Seierstad. Stikkord: Å ikke passe inn og radikalisering.(Sakprosa).

No man is an island av Ali Parandian. Stikkord: Rasisme og å ikke se "norsk" ut. (Kortfilm).

Episoden om rasisme på NRK-programmet Chattes. (Debatt).

"Tusen tegninger" av Karpe. Stikkord: Å leve som muslim i Norge og "de andres blikk". (Sanglyrikk).

Forslag til problemstillinger

 • Hvordan kan det å være norskfødt med to innvandrerforeldre føre til utenforskap? Reflekter over både de styrkene de av oss med en slik bakgrunn kan ha, og hva slags utfordringer de møter.
 • "De andres blikk" – hvilke fordommer møter minoriteter i Norge fordi de ikke ser norske ut?
 • Hvordan er det å leve som troende muslim i Norge?
 • Hvilke faktorer kan føre til radikalisering av ungdommer med innvandrerforeldre?

Forslag til hvordan du kan legge fram funnene dine

I norskfaget forventes det at du trekker inn eksempler fra tekster du har lest når du skal presentere emnet du har fordypet deg i. Her kommer forslag til hvordan du kan legge fram funnene dine:

 • Skriv en fagartikkel der du reflekterer over ulike perspektiver på utenforskap blant unge innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.
 • Lag en podkast. Gå sammen i grupper på tre eller fire og diskuter de ulike perspektivene på utenforskap som kommer fram i tekstene.
 • Hold et foredrag om ulike perspektiver på utenforskap blant ungdommer med innvandrerforeldre.
 • Foredrag med rollespill. Gå sammen i grupper. Hold et foredrag, men veksle mellom klassisk foredrag og rollespill. Bruk scener fra tekstene dere har lest for å illustrere poengene dere vil ha fram.
 • Arranger en klassediskusjon. Alle i klassen leser tekster. Velg ut to medelever som skal lede diskusjonen.
CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland og Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 14.04.2020

Læringsressurser

Innenfor/utenfor