Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY-SA

Hva betyr det å føle tilhørighet til fellesskapet, og hvorfor faller noen utenfor? For noen kan grunnen være mobbing. For andre kan det være ensomhet.

I denne læringsstien skal du

  • reflektere over betydningen av tilhørighet
  • utforske årsaker og konsekvenser av mobbing og ensomhet
  • diskutere hvordan vi kan skape et inkluderende felleskap
  • gjennomføre konkrete tiltak for å skape et inkluderende klassemiljø

Denne læringsstien er tverrfaglig. Den kan brukes i mange ulike fag og egner seg godt som en introduksjon til temaet inkludering og ekskludering.