Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Utforsk utenforskap og marginalisering

Hvorfor faller noen ut av samfunnet? I denne oppgaven skal du utforske omfang og årsaker til ulike former for marginalisering og utenforskap. Du skal også diskutere tiltak for å hindre det.
Ei jente som ser tre andre personer gå langt foran henne i skogen. Det er høst, og alle har regnklær på. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Det finnes mange forskjellige former for marginalisering og utenforskap. I denne oppgaven skal du velge en form for marginalisering og utenforskap og gå i dybden på den. Denne oppgaven kan både gjøres individuelt og i grupper.

Oppgavebeskrivelse

Denne oppgaven består av fem ulike deler.

1. Velg en form for marginalisering og utenforskap

Velg en form for marginalisering eller utenforskap du er nysgjerrig på, og som du gjerne vil vite mer om. Du finner flere forskjellige forslag og kildetips nederst på siden. Hvis dere jobber i grupper, kan dere eventuelt trekke lodd slik at hver gruppe dekker hvert sitt område.

2. Kartlegg omfanget

Når du har valgt hva du vil fokusere på, må du kartlegge omfanget av den formen for marginalisering og utenforskap du har valgt. Det kan være hvor mange som er rammet, alder, kjønn, bakgrunn og bosted. Jo mer du vet om omfanget, jo lettere kan det være å finne årsaker og løsninger. I tekstboksene under og nederst på siden finner du forslag til relevante nettsteder der du kan finne informasjon og statistikk.

Tips til relevante nettsteder

Relevante steder der du kan finne relevant og kvalitetssikret informasjon og statistikk:

3. Finn årsaker

I denne delen av oppgaven skal du utforske årsakene til marginalisering og utenforskap. Ta utgangspunkt i den formen for marginalisering og utenforskap du har valgt. Hva er de viktigste grunnene til at noen faller utenfor på denne måten?

Hvis du for eksempel har valgt kriminalitet, kan du finne årsakene til at noen blir kriminelle og beskrive hvorfor dette leder til marginalisering og utenforskap. Hvis du har valgt rusmisbruk, kan du finne årsakene til at noen blir rusmisbrukere og beskrive hvorfor rusmisbruk kan føre til marginalisering eller utenforskap.

4. Diskuter løsninger

I denne delen av oppgaven skal du diskutere ulike tiltak som kan hindre formen for marginalisering og utenforskap som du har valgt. Hva kan samfunnet gjøre for å hindre denne formen for marginalisering og utenforskap? Finn gjerne konkrete eksempler for tiltak for den gruppen du har valgt, og diskuter fordeler og ulemper med disse ulike tiltakene.

5. Presenter resultatet

Til slutt skal du presentere hva du har kommet fram til. Du kan levere en skriftlig rapport eller holde en presentasjon for klassen.

Tips til kilder

Her finner du noen tips til kilder som du kan bruke som et utgangspunkt i oppgaven.

Funksjonsnedsettelse

Bufdir: Antall med nedsatt funksjonsevne

Unge funksjonshemmede: Hva er en funksjonsnedsettelse?

Kriminalitet

NDLA: Årsaker til kriminalitet og marginalisering

SSB: Sosiale forhold og kriminalitet

Konfliktraadet.no: SLT-modellen

Rusmidler

FHI: Rusmidler, doping og avhengighet

NDLA: Rusforebyggende arbeid

Konfliktraadet.no: SLT-modellen

Mobbing

NDLA: Hva er mobbing?

Utdanningsdirektoratet: Elevundersøkelsen 2019: Mobbing og arbeidsro

Fattigdom

NDLA: Fattigdom i Norge

Video om fattigdom (NDLA):

Arbeidsløshet

ISF: Seks utfordringer for norsk arbeidsliv

SSB: Færre unge utenfor i fjor

Rasisme og diskriminering

Bufdir: Diskriminering i arbeidslivet

LDO: Hvordan fremme likestilling og hindre diskriminering

Radikalisering

NDLA: Ekstremisme og terrorisme

Plattform: Plattform

Innvandring

NDLA: Integrering, assimilering, segregering og marginalisering

FAFO: Innvandring og integrering i arbeidslivet – en innføring

Relatert innhold

Marginalisering er en prosess der enkeltindivider eller grupper blir skjøvet ut i ytterkantene (marginene) av samfunnet.

CC BY-SASkrevet av Karl Henrik Aanesen.
Sist faglig oppdatert 23.05.2021

Læringsressurser

Innenfor/utenfor