Hopp til innhold

Fagstoff

Adgangskontroll og diskriminering

Vektere har ofte ansvar for både adgangskontroll og bortvisning på objektet de jobber på. En vekter handler på oppdragsgivers vegne, og det er vanligvis de som setter rammene. En vekter må kunne følge oppdragsgivers regler uten å gå i diskrimineringsfeller.
Bilde av to uniformerte vektere i samtale med en person på Oslo S. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Uansett hvor du er stasjonert som vekter, beskytter du området på vegne av en oppdragsgiver. Det er vaktselskapets kunde som setter reglene for opphold på området, krav til besøkslogg eller ID-plikt. Du er satt til å håndheve disse reglene, inkludert retningslinjer for bortvisning og besøksnekt. Du kan havne i flere tvilssituasjoner, men det er viktig å huske at du skal behandle alle likt.

Hvilke regler kan oppdragsgiveren sette?

Oppdragsgiveren kan sette noen krav til opphold på sitt område. Eieren kan for eksempel forby unødig opphold eller sette regler for sjenerende oppførsel. Dette kan være kriterier for bortvisning. Oppdragsgiveren setter rammene, men må stole på vekternes dømmekraft for hva som er unødig opphold eller sjenerende oppførsel.

Hvilke krav det er hensiktsmessig for oppdragsgiveren å sette, vil avhenge av type område. ID-plikt vil for eksempel ikke være særlig hensiktsmessig på et kjøpesenter eller en busstasjon. Hos en bedrift, derimot, vil dette kunne være et relevant krav.

Hva sier lovverket?

Oppdragsgiveren er ansvarlig for å bestemme regler for sitt område, mens vekteren skal utøve arbeidet sitt i henhold til disse reglene. Begge må i sine roller ta hensyn til føringer i lovverket. Så selv om eieren av et område har relativt stor frihet til å sette reglene for sin eiendom, vil lovverket ha siste ord.

Type objekt eller eiendom påvirker også valg av regler. På en arbeidsplass hvor bare ansatte og gjester har tilgang, kan reglene være strengere. På objekter med tilgang for allmennheten er det andre føringer i lovverket. Her skal alle ha adgang, men kan bortvises ved uønsket atferd.

Adgangskontroll på private klubber eller utesteder vil til en viss grad kunne defineres av eieren. Det er innenfor loven å bare tillate adgang for registrerte medlemmer, gjester med gyldig billett, gjester som er kledd etter en fastsatt kleskode, eller alle som kan dokumentere at de er over en viss alder.

Direkte og indirekte diskriminering er forbudt ved lov

Du vet sikkert at trakassering og direkte diskriminering, på grunn av forhold som kjønn, etnisitet, funksjonsnedsettelse, religion og kjønnsuttrykk ikke er tillatt.

Men visste du at indirekte forskjellsbehandling også er nevnt i lovverket? Med dette mener vi at vi diskriminering som foregår i det skjulte, også er ulovlig.

Tenk over

Du jobber som vekter på et kjøpesenter. Senterlederen misliker at barselgrupper kommer og ammer åpenlyst på senterets fellesarealer. Du som vekter blir instruert til å gi beskjed om at de ikke er ønsket på senteret, og lederen ber deg skylde på at barnevognene utgjør hindringer for de andre kundene. Hva gjør du?

Du bør også være klar over at lovverket spesielt nevner at det å gjengjelde, medvirke til og instruere andre til å diskriminere og trakassere er ulovlig.


Relatert innhold

Etikk dreier seg om å tenke over hva som er rett og galt, og hvordan vi kan begrunne de valgene vi gjør.

CC BY-SASkrevet av Anki Olsen.
Sist faglig oppdatert 26.01.2021

Læringsressurser

Innenfor/utenfor