Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Mobbing og gruppepress

Hvordan kan bevissthet rundt roller, normer og press bidra til å bekjempe mobbing?

Kilder

  • Myhre, R. (1978). Innføring i pedagogikk. Oslo: Fabritius.
  • O'Connell, P., Pepler, D. & Craig, W. (1999). Peer involvement in bullying: insights and challenges for intervention. Journal of Adolescence, 1999 (22), 437-452.
CC BY-SASkrevet av Eivind Sehested Zakariassen.
Sist faglig oppdatert 27.11.2019

Læringsressurser

Innenfor/utenfor