Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Innenfor/utenfor?

I noen klasser er miljøet trygt og inkluderende. I andre klasser er miljøet utrygt, klikkete og preget av mobbing og ekskludering. Hvorfor oppstår mobbing i noen miljøer og ikke i andre, og hva kan du og de andre i klassen gjøre for å skape et mobbefritt miljø?

Oppgave 1

Diskuter i grupper

 1. Hva kjennetegner et klassemiljø der det ikke foregår mobbing?

 2. Hva kjennetegner et klassemiljø der det lett oppstår mobbing?

 3. Hvem har ansvaret for å skape et klassemiljø der ingen blir mobbet eller faller utenfor? Begrunn svaret.

Oppgave 2. Innenfor/utenfor

Se filmen og svar på spørsmålene

 1. Hva er mobbing?

 2. Diskuter hvordan disse tre situasjonene kan føre til mobbing:

  • Et "trangt" og klikkete klassemiljø skaper frykt og gjør at flere føler seg unormale.

  • Noen i klassen forsøker å heve sin egen status eller tilhørighet ved å støte andre ut.

  • Noen i klassen ekskluderer andre på en skjult måte ved hjelp av blikk, kroppsspråk, ironi eller baktaling.

 3. Hvorfor kan det være lett for et mobbeoffer å feilaktig tro at det er noe galt med dem, og at de selv har skyld i mobbingen?

 4. Det er viktig for mange ungdommers identitet å tilhøre en gruppe. Diskuter hvordan ulike grupper på skolen kan markere at de er forskjellige fra hverandre på en positiv og på en negativ måte.

 5. Hvorfor er det viktig å si raskt fra til læreren eller andre på skolen hvis du ser andre bli mobbet eller opplever det selv?

CC BY-SASkrevet av Karl Henrik Aanesen.
Sist faglig oppdatert 08.03.2021

Læringsressurser

Innenfor/utenfor