Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Prosjektoppgave: Samhold

Dette prosjektet er ment som en avslutning på arbeid med det tverrfaglige temaet Innenfor/utenfor. I prosjektet utfordres dere til å gjøre noe konkret og praktisk for å hindre utenforskap på skolen dere går på.
Rader av papirdukker som holder hverandre i hendene. Hver og en har et hjerte midt på brystet. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 1: Samholdsprosjekt

Bli enige som klasse, flere klasser – eller som hele skolen – hvilket praktisk prosjekt dere vil gjennomføre for å knytte elevene tettere sammen og hindre at noen blir stående utenfor.

Dette kan være et prosjekt som går over bare en dag, en kort periode eller hele skoleåret. Husk at budsjettet dere har til rådighet, kan sette grenser for hva som lar seg gjennomføre.

Forslag til hva dere kan gjøre:

 • elevkveld med underholdning

 • spillekveld (for eksempel brettspill, kortspill, rollespill, dataspill)

 • filmklubb

 • plakatkampanje

 • kokkekurs med retter fra Norge og verden

 • kunstverksted: lag utsmykning til klasserom/fellesarealer

 • fotokurs med kurs i bilderedigering

 • Lær meg noe! (Elever som kan noe spesielt, underviser andre.)

Dere trenger ikke velge ett av disse forslagene. Vær kreativ og tenk gjennom hva som har effekt på skolen dere går på. Det viktige er at dere har en klar plan for hvordan prosjektet skal føre til at elevene blir bedre kjent, og at ingen blir stående utenfor.

Husk at budsjettet dere disponerer, kan sette begrensninger for hva som lar seg gjennomføre. Prøv å finne tiltak som fungerer godt uten å kreve store ressurser.

Del 2: Refleksjonsnotat

Hvordan fungerte prosjektet for å styrke samhold og hindre utenforskap? Lag et refleksjonsnotat der du forklarer

 • hva som var bra med prosjektet

 • hva som burde vært gjort annerledes

 • hvordan prosjektet var for deg

Notatet kan leveres anonymt.

CC BY-SASkrevet av Tone Hesjedal.
Sist faglig oppdatert 12.03.2021

Læringsressurser

Innenfor/utenfor