Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY-SA

Hva er årsakene til utenforskap, og hvordan oppleves det å falle utenfor felleskapet? Det finnes mange ulike former for utenforskap, og det kan oppleves svært forskjellig.
I denne læringstien skal du

  • lære hva utenforskap er og reflektere over hva det vil si å være utenfor
  • utforske årsaker og konsekvenser av ulike former for utenforskap
  • reflektere over hvordan utenforskap kommer til uttrykk i tekster på norsk og engelsk
  • diskutere hvordan vi kan forhindre utenforskap

Denne læringsstien er tverrfaglig og kan brukes i samfunnskunnskap, norsk og engelsk. Du kan utforske ulike former for utenforskap fra en samfunnsfaglig vinkling og jobbe med tekster som beskriver utenforskap i norsk og engelsk.