Hopp til innhold

Fagstoff

Roller

En rolle defineres som summen av de forventningene som stilles til en person i en viss posisjon. En viktig del av sosialiseringen er å ta opp i seg ulike typer roller.
To små barn leker doktor, jenta holder et lekestetoskop mot brystet til gutten. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
Familie spiser lunsj ute i naturen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

I løpet av en dag har vi en mengde roller. Når du står opp, er du kanskje datter eller søster. Litt seinere på dagen er du elev, venn og klassekamerat før du kanskje besøker bestefar og har rollen som barnebarn.

Vi lærer ofte roller på en indirekte måte. Rollen "storebror" er for eksempel en rolle i familien. Yngre søsken lærer noe om hva denne rollen går ut på, når de er sammen med storebror. Det kan være å ta ansvar for de som er yngre enn seg selv, hjelpe far og mor i huset og holde orden på rommet sitt. Slik vil det også være for andre roller.

Glade søstre holder rundt hverandre. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Selv om det er forventninger knyttet til alle roller, så har du også en individuell frihet til å definere de rollene du har. Elevrollen er et godt eksempel på dette, her ligger det klare forventninger til deg om å gjøre lekser, komme til rett tid, delta aktivt i undervisning og vurdering. Men i klassen deres møter dere disse forventningene på ulike måter og får derfor også ulike roller i klassen. Dette kan du lese om under grupper.

Kjønnsroller

Å lære kjønnsrollene i et samfunn er en del av sosialiseringen. Det er viktig å kjenne de forventninger som stilles til det å være gutt eller jente, enten man vokser opp i Norge eller i andre land. Like viktig er det å kjenne til at du selv i stor grad kan velge hvordan du ønsker å være som jente eller gutt, og at samfunnets forventninger til manns- og kvinnerollen også endres. I Norge er likestilling et uttalt mål i samfunnet.

Rolleinnlæring

Barn lærer tidlig hvilket kjønn de har. Etter hvert som barna etablerer en identitet som er knyttet til sitt eget kjønn, sier vi at de utvikler en kjønnsidentitet. Denne identiteten dannes i prinsippet gjennom imitasjon, identifikasjon, belønning og straff.

Yrkesrollen

Jente som holder en maske delvis foran ansiktet. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Når du starter i jobb, vil du gå inn i en ny type rolle, med nye forventninger og muligheter. Med yrkesrollen følger det en tittel som barne- og ungdomsarbeider, ortopeditekniker, hudpleier eller lignende.

Det stilles helt spesielle forventninger til deg i rollen som yrkesutøver, men i tillegg må du gjøre et bevisst valg knyttet til hvordan du vil utøve denne rollen. En yrkesutøver som holder seg faglig oppdatert, tar imot opplæring og veiledning, som er positiv og engasjert, vil ofte trives bedre i rollen sin enn en som forholder seg mer passivt.

Din måte å gå inn i yrkesrollen på er nært knyttet til den yrkesidentiteten du får.

Utfordringer til deg:

  1. Skriv ned de rollene du har hatt de siste dagene.
  2. Hvilke forventninger ligger i de ulike rollene?
  3. Hvorfor er det viktig å lære hva som forventes av deg som gutt eller jente?
  4. Hvorfor tror du det finnes flere bilder, statuer og lignende av mor og barn enn av far og barn?
  5. Kjenner du noen eksempler på at kjønnsrollene er forskjellige i ulike land?
  6. Diskuter om det er likestilling i Norge, og hva som ligger i begrepet likestilling.
  7. Skriv ned hvordan du ønsker at din yrkesrolle skal være.

Relatert innhold

Identitet er hvordan en person eller gruppe oppfatter seg selv eller hvordan de oppfattes av andre. Vår identitet utvikles hele livet.

En gruppe består av to eller flere personer som føler at de hører sammen. Ofte oppstår grupper når mennesker skal løse oppgaver med felles mål.

CC BY-NC-SASkrevet av Trine Merethe Paulsen, Agnes Brønstad og Guri Bente Hårberg.
Sist faglig oppdatert 03.03.2017

Læringsressurser

Samhandling og relasjoner