Hopp til innhold

Fagstoff

Å sette sammen grupper

Når man skal sette sammen ei gruppe, ønsker man at gruppa skal bestå av mennesker som kan jobbe godt sammen.
Ungdommer smiler og gjør gruppearbeid. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Du har sikkert opplevd at lærere eller andre har plassert deg i ei gruppe som fungerte kjempegodt, og kanskje også i ei gruppe som overhodet ikke fungerte.

Ulike grupper

Ei gruppe kan være sammensatt som ei homogen eller ei heterogen gruppe. Ei homogen gruppe vil si ei gruppe der medlemmene er ganske like, for eksempel apotekteknikerne på et apotek. Heterogene grupper betyr at gruppa består av mennesker som er ulike. Det kan være ulike yrker, ulike evner eller forutsetninger.

Inndeling av grupper

Som fagarbeider kan det være at du skal sette sammen grupper. Det kan være barn som skal gjøre en aktivitet sammen i barnehagen, ungdommer som skal gjøre et konkret arbeid, eller eldre som skal på utflukt sammen. Det er en rekke ting man bør tenke over før man plasserer mennesker i bestemte grupper.

 • Skal medlemmene selv få velge hvem de vil være på gruppe med? Den største faren med denne måten å opprette grupper på er at noen ikke blir bedt om å delta i noen gruppe, de blir ikke valgt.
 • Har gruppa noen som vil ta ledelsen og drive arbeidet i gruppa?
 • Er gruppa sammensatt slik at alle har forutsetning for å bidra med noe i gruppearbeidet?
 • Er dette ei gruppe som alle har muligheter for å lære noe i?
 • Er det sannsynlig at alle vil trives i denne gruppa?
 • Dersom en klasse har noen som alltid lurer seg unna, skal man da spre disse på ulike grupper eller plassere dem i éi gruppe?
 • Er det akseptabelt at noen ikke vil jobbe i gruppe?
 • Hva gjør du om noen blir utestengt?

Utfordringer til deg

 1. Hva er ei homogen gruppe? Gi eksempler.
 2. Hva er ei heterogen gruppe? Gi eksempler.
 3. Tenk deg at du skulle dele en sjetteklasse i grupper. Hvordan ville du gjort det?
CC BY-NC-SASkrevet av Trine Merethe Paulsen og Guri Bente Hårberg.
Sist faglig oppdatert 09.03.2020

Læringsressurser

Samhandling og relasjoner