Hopp til innhold

Fagstoff

Gruppeprosessen

Gruppeprosess er måten en gruppe utvikler seg og samarbeider på over tid. Den utviklingen en gruppe gjennomgår, er avhengig av det samspillet som finnes mellom gruppemedlemmene.
Ungdommer samarbeider rundt et bord med skolebøker på. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Du vil kunne finne ulike måter å dele inn gruppearbeidet i faser på; noen har opp mot ti ulike faser, mens andre har færre. Vi har valgt å presentere denne inndelingen for deg:

1. Bli-kjent-fasen

Dette kan være når du begynner i en ny klasse eller på en ny arbeidsplass. Du har behov for å bli kjent med de andre og finne din plass. Denne fasen er ofte litt ustrukturert. Har gruppa en leder, er det hennes jobb å hjelpe til med å finne en struktur.

 • Allianser
  Av og til dannes det allianser. Vi finner ut hvem vi liker, og hvem vi ikke liker. Som profesjonell yrkesutøver bør man ikke delta i allianser som svekker det arbeidet man skal gjøre.
 • Hierarki
  I denne fasen bruker man gjerne litt tid på å finne ut hvilke posisjoner den enkelte har, hvem som er leder for gruppa, og hvilken posisjon man selv ha.
 • Normer og regler
  Å finne ut hvilke regler og normer som gjelder i den aktuelle gruppa, er viktig for å fungere godt. Som profesjonell yrkesutøver må du likevel vurdere de reglene som gjelder i gruppa, opp mot de forventningene som stilles til deg.

2. Fasen for etablering av «vi-følelse»

Når vi er blitt bedre kjent med hverandre, gjelder det å få gruppemedlemmene til å oppleve og forstå at de har felles interesser av å fungere godt sammen. Da legger vi gjerne vekt på hvordan vi tar vare på hverandre, at vi er oppmerksomme, hjelpsomme, støttende osv.

3. Arbeidsfasen

Når medlemmene i gruppa kjenner hverandre og har en klar oppfatning av å høre sammen som en gruppe, ligger forholdene til rette for å kunne utføre oppgavene på en god måte. Selv om medlemmene i gruppa har kommet i gang med sitt prosjekt, kan det selvsagt oppstå problemer også i denne fasen.

 • Konflikter
  I alle grupper kan det oppstå konflikter som krever evne og vilje til konfliktløsning.
 • Ujevn fordeling av arbeidsoppgaver
  I mange grupper er det slik at noen velger å gjøre minst mulig, mens andre gjerne vil bestemme alt. Årsakene til dette kan være mange, men en gruppe som fungerer godt, diskuterer dette og kommer fram til en arbeidsfordeling som fungerer for alle.
Elever holder presentasjon for klassen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

4. Avslutningsfasen

Noen grupper har en klart tidsbegrenset arbeidstid, for eksempel et gruppearbeid på skolen. Hvor godt eller vanskelig den enkelte synes det er når gruppa skal brytes opp, kan variere. En som skal gå av med pensjon etter lang tid på en arbeidsplass, kan føle sorg knyttet til oppbruddet. En som har jobbet i en gruppe som ikke har fungert, kan glede seg til å slippe konfliktene som har vært i gruppa.


Utfordringer til deg:

 1. Hvordan passer denne inndelingen med dine erfaringer med gruppeprosesser?
 2. Hva heter de ulike fasene?
 3. Hva er en allianse?
 4. Forklar: «En allianse kan gjøre sterk, men være svært uheldig.»
 5. Normer. På arbeidsplassen din har gruppa du tilhører, lange kaffepauser, mye lengre enn de har krav på. Hvordan skal du forholde deg til dette?
CC BY-NC-SASkrevet av Kjell Arne Standal og Guri Bente Hårberg.
Sist faglig oppdatert 09.03.2020

Læringsressurser

Samhandling og relasjoner