Hopp til innhold

Fagstoff

Din rolle i gruppa

En gruppe består av to eller flere personer som føler at de hører sammen. Ofte oppstår grupper når mennesker skal løse oppgaver med felles mål. Hvor bevisst den enkelte er de oppgavene som skal løses, og hvor tydelige oppgavene er, varierer mye.
Fem jenter som holder en pokal. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Du er medlem av en rekke grupper og vet at de kan fungere svært forskjellig og ha ulik betydning i livet ditt. Det å være medlem av en gruppe gir deg vanligvis en rolle, det vil si at det forventes noe spesielt av deg i den spesielle gruppa.

Kort om noen grupper

 • Familien er en gruppe der du får rollen som sønn, datter, søster, bror, barnebarn og så videre. For de aller fleste er familien en svært viktig gruppe, der vi både har oppgaver og får dekt en rekke av våre behov. Hvor godt familiegruppa di fungerer, vil påvirke livet ditt i mange år framover.
 • I vennegruppa får du vennerollen. Dette er en viktig gruppe, som gir oss trygghet, respekt og anerkjennelse når den fungerer godt. Å ha venner er viktig for de fleste mennesker, men hvor mange venner vi har, varierer mye.
 • I skolen har du elevrollen, men kan også få andre roller, som elevrådsrepresentant, russepresident, klassens verneombud og mange flere. Elevrollen gir deg muligheter til å øke kompetansen din på en rekke områder og innehar forventninger blant annet om at du skal møte til timer, gjøre skolearbeidet og samarbeide med andre. Hvor godt du fungerer i skolegruppa di, vil få betydning for din læring og ditt videre arbeid.
 • Når du begynner å jobbe, vil du bli medlem av gruppa på arbeidsplassen og få en yrkesrolle. Trolig vil dette gruppe-medlemskapet også gi deg flere roller, for eksempel tillitsvalgt, fagforeningsrepresentant og så videre. For de aller fleste gir yrkesgruppa en opplevelse av trygghet, stabilitet og mulighet til å utvikle seg og føle seg nyttig. Svært mange knytter også viktige sosiale relasjoner og finner gode venner i arbeidsgruppa si.
 • Mange er medlemmer i idrettslag, teaterlag, ungdomsklubber, MC-klubber eller driver med andre typer fritidsaktiviteter i grupper. I disse gruppene får man brukt andre sider av seg selv enn i skole og jobb. Som regel knyttes vennskap i slike grupper, nettopp fordi man opplever at man har felles interesser.
Smilende unge mennesker som sitter rundt et bord og gir hverandre high five. Foto.

Ansvar

Uansett hvilken gruppe du er medlem av, så har du, på lik linje med alle andre, et ansvar for hvordan gruppa fungerer. Hvordan du selv oppfører deg i gruppa, og hvordan du responderer på andres oppførsel i gruppa, vil få betydning for hvordan gruppa fungerer. Selv om noen grupper sliter med å fungere, er det ansvars-fraskrivelse å bare skylde på de andre når gruppa ikke fungerer.


Utfordringer til deg:

 1. Hva tror du menes med denne setningen: «Hvor godt familiegruppa di fungerer, vil påvirke livet ditt i mange år framover.»
 2. Diskuter hvordan klassen som gruppe virker på din rolle som elev.
 3. Hva forventer og ønsker du deg av den gruppa du skal jobbe sammen med når du går ut i jobb?
 4. Hvorfor er det så viktig å ha fritidsaktiviteter?
 5. Hva kan du gjøre om gruppa di ikke fungerer?
 6. Ole, Kristian og Lisa har et gruppearbeid som skal være ferdig til i morgen. Lisa sier at hun må dra fordi det er nå hun har skyss hjem. De to andre sier ingenting, men blir sittende tilbake med mye arbeid og irriterer seg over Lisa. Diskuter:
  – Hva gikk galt her?
  – Hva burde vært gjort?
  – Hvem har ansvaret for det som skjedde?
  – Hvordan kan man bruke lederen for gruppa (her lærer) i slike situasjoner?

Relatert innhold

En rolle defineres som summen av de forventningene som stilles til en person i en viss posisjon. Roller er en viktig del av sosialiseringen.

CC BY-NC-SASkrevet av Trine Merethe Paulsen og Guri Bente Hårberg.
Sist faglig oppdatert 15.01.2018

Læringsressurser

Samhandling og relasjoner