Hopp til innhold

Fagstoff

Grupper

Ei gruppe består av to eller flere personer som forplikter hverandre til å gå sammen om å løse oppgaver med felles mål over en viss periode. Grupper kan deles inn etter hvilke mål og oppgaver de har.
Familie ligger i senga og bare føttene stikker fram fra dynekanten. Voksne føtter på hver side og to par babyføtter i midten. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Kjennetegn på ei gruppe

 • den består av minst to personer
 • det er en følelsesmessig binding mellom personene
 • samspillet mellom personene varer over tid
 • den har felles mål

Primærgruppe

Ei primærgruppe er ei lita gruppe der medlemmene har nær kontakt med hverandre og gruppemedlemmene møtes daglig ansikt til ansikt.

Kjennetegnene på ei primærgruppe:

 • størrelse: liten
 • nærhet: ansikt til ansikt
 • kontakt: daglig og flere ganger per dag
 • vi-følelse: sterke følelsesmessige bindinger

Familie og nære venner kan være eksempler på primærgrupper.

Sekundærgruppe

Ei sekundærgruppe er ei større gruppe med mer upersonlig kontakt mellom medlemmene. Den har mindre grad av nærhet, men sterk vi-følelse som bygger på felles verdier og mål.

Kjennetegnene på ei sekundærgruppe:

 • størrelse: stor, større enn primærgruppa
 • nærhet: alle behøver ikke å kjenne hverandre
 • kontakt: varierer, ikke nødvendigvis daglig
 • vi-følelse: bygger på verdier og felles mål

En klasse, håndballaget, et politisk parti og nasjonen er noen eksempler på hva ei sekundærgrupper kan være.

Referansegrupper

Ei referansegruppe er ei gruppe der medlemmene identifiserer seg med de menneskene de ønsker å sammenligne seg med. De behøver ikke å ha kontakt med hverandre, og graden av vi-følelse er synlig gjennom atferd. Ei referansegruppe kan være både primær- og sekundærgruppe.

Kjennetegnene på ei referansegruppe:

 • størrelse: kan variere sterkt
 • nærhet: kan være nært, men behøver ikke å være det
 • kontakt: kan variere fra daglig til ingen kontakt
 • vi-følelse: kan være sterke bindinger som viser seg i atferd

Ei musikkgruppe, for eksempel punkere, idoler innen idrett, forestilte grupper, for eksempel "de pene" eller noen som er kjent for å være flink i yrket sitt, er eksempler på referansegrupper.

Oppgaver

Her kan du øve deg på å begrunne hvorfor disse gruppene er primærgrupper med utgangspunkt i de fire kjennetegnene størrelse, nærhet, kontakt og vi-følelse:

primærgrupper

Gruppe

Størrelse

Nærhet

Kontakt

Vi-følelse

Familie

Venner

Ansatte

Andre

Her finner du eksempler på sekundærgrupper. Kan du begrunne hvorfor disse gruppene er sekundærgrupper ut fra de fire kjennetegnene størrelse, nærhet, kontakt og vi-følelse?

sekundærgrupper

Gruppe

Størrelse

Nærhet

Kontakt

Vi-følelse

Håndballag

Politisk parti

Nasjon

Eksemplene under kan være referansegrupper. Øv deg på å begrunne hvorfor disse gruppene er referansegrupper med utgangspunkt i de fire kjennetegnene størrelse, nærhet, kontakt og vi-følelse:

referansegrupper

Gruppe

Størrelse

Nærhet

Kontakt

Vi- følelse

Musikkgruppe,
f.eks. pønkere

Idol innen idrett,
f.eks. snøbrett

Forestilte grupper, f.eks. "de pene"

Andre

Let på internett etter bilder som illustrerer eksempler på slike referansegrupper, og kopier disse til arbeidsboka di. Ta gjerne med en liten forklaring på hvorfor du valgte akkurat disse bildene.

CC BY-NC-SASkrevet av Kjell Arne Standal.
Sist faglig oppdatert 23.01.2018

Læringsressurser

Samhandling og relasjoner