Hopp til innhold

Fagstoff

Formelle og uformelle grupper

Grovt sett kan vi si at grupper kan være organisert på to måter; som formelle grupper eller uformelle grupper.
Gruppe av unge mennesker som sitter rundt et bord og leser i en bok. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Formelle grupper

Formelt – med klare instrukser: som inneholder regler (mandat, vedtekter e.l.) som forteller hva gruppen skal gjøre, hvorfor (målsettinger) og hvordan (arbeidsfordeling, roller osv.) oppgaven eller arbeidet skal løses. Eksempler på formelle grupper kan være

 • grupper på arbeidsplassen
 • fagforeninger
 • klasser på skolen
 • politiske partier

Uformelle grupper

Uformelt – spontant, der innhold, mål, regler og arbeidsfordeling blir definert og fordelt etter hvert og kan skifte fra dag til dag etter behov, interesser og ønsker fra medlemmene. Eksempler på uformelle grupper kan være

 • venner som møtes
 • grupper på internet


Utfordringer til deg:

 1. Hvilke formelle grupper er du medlem av?
 2. Beskriv en uformell gruppe du har vært medlem av.
 3. Hva skiller en formell og en uformell gruppe?
 4. Hvorfor tror du det er viktig at det finnes formelle grupper på en arbeidsplass?
 5. Hva forventes av deg når du er med i en formell gruppe?
CC BY-NC-SASkrevet av Kjell Arne Standal.
Sist faglig oppdatert 09.03.2020

Læringsressurser

Samhandling og relasjoner