Hopp til innhold

Fagstoff

Ledelse av grupper

Som fagarbeider innenfor helse- og oppvekstsektoren er det vanlig at du i tillegg til å delta i grupper også kan lede grupper.
Førskolelærer leker med barn. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Barne- og ungdomsarbeideren kan for eksempel lede en gruppe barn, mens helsesekretæren kan lede en prosjektgruppe på arbeidsplassen. De aller fleste vil oppleve at de leder grupper i en eller annen sammenheng.

Gruppeledelse

Dersom du skal lede en gruppe, kan det være lurt å tenke over hvordan du ønsker å lede. Hensikten med gruppeledelse bør være at hvert enkelt gruppemedlem skal kunne yte sitt ytterste og ha et størst mulig utbytte av å delta i den aktuelle gruppa.

Gruppeledelse er situasjonsbestemt. Det vil si at det krever noe helt annet å lede en prosjektgruppe der medlemmene har meldt seg på et utviklingsprosjekt, enn å lede en gruppe på en arbeidsplass der bemanningen er skåret ned og er så liten at fagarbeiderne synes det er vanskelig å strekke til.

Det finnes ulike måter å beskrive gruppeledere på. Vi presenterer en modell med tre ulike ledertyper.

Generalinspektøren for Luftforsvaret hilser. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Autoritær leder

Tar gjerne avgjørelser uten å diskutere med resten av gruppa. Den autoritære lederen får sin makt ved å være sterkere enn de andre, og har ofte en sterk tro på det hun ønsker å oppnå. Krever at de andre i gruppa hører etter dersom de skal være medlem av gruppa. Det finnes mange grader innenfor det å være autoritær leder, der diktatoren er den verste.

Verdibasert leder

Har et helhetlig menneskesyn og prøver å lede med respekt og ærlighet. Hun tar ofte resten av gruppa med på råd og ønsker å involvere dem i de avgjørelser som skal tas.

La-det-skure-lederen

Dette er lederen som ikke griper inn og styrer gruppa når det er nødvendig, hun som ikke sier fra selv om gruppemedlemmer gjør uakseptable ting. Hun er leder i navnet, men tar ikke det ansvaret en leder skal ha.


Det er ikke slik at en leder har hundre prosent den ene lederstilen, ofte er hun mest den ene, men innehar også egenskaper fra de andre ledertypene.


Utfordringer til deg:

  1. Diskuter hva du legger i begrepet «en god leder». Hvilke egenskaper må hun ha?
  2. Diskuter punktene i lista over egenskaper hos ledere i helse- og oppvekstsektoren. Hva legger du i hvert enkelt punkt? Har du flere punkter du vil legge til?
CC BY-NC-SASkrevet av Trine Merethe Paulsen og Guri Bente Hårberg.
Sist faglig oppdatert 10.03.2020

Læringsressurser

Samhandling og relasjoner