Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Omsorg og service i arbeidet

I jobben som fagarbeider skal du vise omsorg og yte service som fremmer helse og mestring. Hva innebærer det i de ulike yrkene?
Apotektekniker står ved en pc og sjekker ID-kortet til en kunde. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Individuelle oppgaver

 1. Forklar begrepene:

  1. omsorg

  2. service

 2. Hva er forskjellen mellom omsorg og service, og hvordan henger de sammen?

 3. Hvilke av yrkene innen helse- og oppvekstfag handler mest om

  1. å yte service

  2. å vise omsorg

  3. både omsorg og service

 4. Velg deg et av yrkene innen helse- og oppvekstfag som du vurderer å utdanne deg til. Beskriv eksempler fra dette yrket på

  1. god omsorg

  2. dårlig omsorg

  3. god service

  4. dårlig service

Gruppeoppgave

Jobb sammen med en eller flere medelever som valgte samme yrke som deg. Lag et rollespill eller en film der dere viser en situasjon fra en vanlig arbeidsdag i yrket dere har valgt. Filmen eller rollespillet skal vises i klassen og bør inneholde

 • eksempler på dårlig omsorg og service fra fagarbeideren (slik skal det ikke gjøres)

 • eksempler på god omsorg og service fra fagarbeideren (god yrkesutøvelse)

Refleksjon i klassen

 1. Hvordan kan omsorg og service fremme helse og mestring?

 2. Hvorfor er det viktig at dere som fagarbeidere viser omsorg og yter god service for brukere av helse- og oppveksttjenester? Begrunn.

Relatert innhold

For å være en profesjonell fagarbeider må du ha den kompetansen som er nødvendig.

Å være egnet til noe vil si å ha visse egenskaper som for eksempel et yrke krever.

CC BY-SASkrevet av Vigdis Haugan.
Sist faglig oppdatert 10.10.2022

Læringsressurser

Samhandling og relasjoner