Hopp til innhold

Fagstoff

Å være menneske

Som menneske lever du i et sosialt fellesskap med andre mennesker. Du er selv med på å påvirke din egen utvikling, og du kan ta egne valg. Det er egentlig en stor jobb å skulle bli et menneske, og det er mye vi skal lære på veien.

Menneskets utvikling. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Som menneske utvikler vi oss hele livet, og som fagarbeider må du huske på at de menneskene du arbeider med, også er i utvikling. Jobben din handler om å legge til rette for denne utviklingen på en god måte.

Fellesskap med andre

Som mennesker skal vi fungere i et fellesskap, og vi skal være medmennesker. Vi er avhengig av hverandre i dette fellesskapet, og vi må lære å omgås hverandre med tillit og gjensidig respekt, uavhengig av hvilken kultur vi hører til, hvilket språk vi snakker eller hvilken hudfarge vi har. Vi er alle mennesker som trenger kjærlighet, omsorg og trygghet fra våre omgivelser for å kunne utvikle oss på en positiv måte.

Å være menneske innebærer også å bry seg om andre, og å ha evnen til empati. Empati vil si å kunne sette seg inn i hvordan andre mennesker føler og opplever situasjoner, uten å overta eller ta den andres følelse innover seg

Eksempel

Anne er 82 år, og bor alene i huset sitt etter at mannen hennes døde for 1 år siden. Hun har ingen nær familie og får lite besøk. Anne er ofte lei seg, og uttrykker et stort behov for nærhet og omsorg. Hvordan kan du som medmenneske være med på å gjøre Anne sin situasjon bedre?

Gammel dame og ung mann som smiler til hverandre. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Vi er altså selvstendige individer som fødes inn i et samfunn og et fellesskap. I dette samfunnet - uavhengig av hvilket land og kultur vi vokser opp i - er vi bundet sammen av normer, verdier og tradisjoner. Et nyfødt barn er ikke bare passivt eller "tomt", men det har en unik evne til å kommunisere med omverdenen med en gang. Derfor sier vi at barnet utvikles i et aktivt samspill med menneskene og miljøet det er en del av. I dette samspillet skal barnet lære å bli et menneske - og en del av samfunnet og fellesskapet.

Utfordringer til deg

 1. Hva vil det si å være menneske?

 2. Hvordan er du som medmenneske for dine

  • venner

  • foreldre

  • søsken

  • naboer

  • besteforeldre

  • lærere

  Er det noen forskjell?

 3. På hvilken måte blir mennesket en del av et samfunn og et fellesskap? Kom med eksempel.

CC BY-NC-SASkrevet av Trine Merethe Paulsen, Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid.
Sist faglig oppdatert 31.01.2018

Læringsressurser

Samhandling og relasjoner