Hopp til innhold

Fagstoff

Identitet

Identitet er hvordan en person eller gruppe oppfatter seg selv eller hvordan de oppfattes av andre. Vår identitet utvikles hele livet.
Mann med et pass i hånda. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

De unge skal løsrive seg fra foreldrene og etter hvert utvikle en voksen identitet. Vi forteller ganske mye om oss selv gjennom de menneskene vi omgås, de klærne vi velger å gå i, og de aktivitetene vi bruker tiden på.

Kjønnsidentitet

Kjønnsidentitet er knyttet til kroppen - det biologiske, men det å føle seg som en gutt eller ei jente er også sosialt og kulturellt betingent. Vi blir påvirket av det miljøet vi til enhver tid er en del av. Vår kjønnsidentitet henger sammen med de forventningene som er knyttet til det å være jente eller gutt, mann eller kvinne. Hvordan disse forventningene kommer til uttrykk, kan nok variere fra miljø til miljø. Vi vet at det i enkelte kulturer er strenge skiller mellom og forskjeller på hva menn og kvinner kan gjøre. Her I Norge føler nok gutter og jenter seg ganske frie til å gjøre og være opptatt av det de vil, men likevel er det kanskje noen forventninger knyttet til det å være jente/kvinne eller gutt/mann.

Tilhørighet

Identitet er hva en person føler tilhørighet til. Å høre til sammen med noen i et miljø, er viktig for personlighetsutviklingen og selvbildet vårt. Det kan være yrke du velger, hvilken kultur du vokser opp i, hva slags venner du har. Hva og hvem vi identifiserer oss med endres gjennom ulike perioder i livet. For eksempel når vi blir foreldre eller når vi skifter jobb.

Pasient på båre som trilles inn i en ambulanse. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Yrkesidentitet

Det å tilhøre en yrkesgruppe handler om å identifisere seg med noe og noen. En yrkesidentitet skapes i samspillet mellom deg selv som yrkesutøver, og den jobben og de menneskene du omgås til daglig. Den utvikles i samhandling med andre når du får bekreftelse på det arbeidet du gjør. Etterhvert utvikles en forståelse for yrket, og en tilhørighet til den gruppen som utfører det samme arbeidet som deg. Den tilbakemeldingen du får på arbeidet du utfører, og evnen din til å se deg selv i forhold til det er med på å prege selvbildet og selvfølelsen din. Det igjen får betydning for hvordan du identifiserer deg med yrket, og din egen yrkesidentitet.

Personlighet

Vår personlighet er en del av vår identitet. Personlighet er karakteristiske egenskaper som tanker, følelser og adferd. F.eks. sinne, glede, latter, tungsinn, optimisme, hissig, rolig osv. Vi reagerer forskjellig i ulike situasjoner. Der følelsesuttrykkene blir negative i forhold til seg selv eller andre (eller begge deler), er det kanskje nødvendig å få hjelp til å jobbe med sin egen personlighet og utvikling.

Identitet er også knyttet til personnummer for å sikre at det refereres til rett person. Vi har også identitetspapir som pass, bankkort, førerkort osv.

Utfordringer til deg

  1. Hva er identitet?
  2. Hva gjør du om noen ber om identitetspapirer?
  3. Hva slags opplysninger inneholder identitetspapirer?
  4. Hva er yrkesidentitet?
  5. Hvilke forventninger opplever du at det er til jenter/kvinner i vårt samfunn?
  6. Hvilke forventninger opplever du at det er til gutter/menn i vårt samfunn?
  7. Hva er personlighet? Tenk igjennom hvilke egenskaper du har som skaper din personlighet.

Relatert innhold

En rolle defineres som summen av de forventningene som stilles til en person i en viss posisjon. Roller er en viktig del av sosialiseringen.

CC BY-NC-SASkrevet av Trine Merethe Paulsen, Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid.
Sist faglig oppdatert 25.03.2020

Læringsressurser

Puslespillet meg – min identitet?