Hopp til innhold

Pedagogisk arbeid (HS-BUA vg2)

Lek

Barn leker fordi det er artig, og fordi det skjer noe sammen med andre. Lek gir glede og følelsen av å ha det bra, og det er en viktig del av barndommen. Barne- og ungdomsarbeideren trenger kunnskaper og forståelse av hva lek er, for å kunne legge til rette for lek og hjelpe og støtte barn i leken.

Varierte lekemiljøer og voksenrollen i lek

Et godt lekemiljø er der barn opplever trygghet og nok tid til å leke, og hvor det er voksne som beriker leken. Voksne kan berike leken ved å delta selv, tilrettelegge det fysiske miljøet og ved å tilby variert lekemateriell slik at ulike former for lek kan oppstå.

Læringsressurser

Varierte lekemiljøer og voksenrollen i lek